Aanvullende informatie kwijtscheldingsaanvraag sturen

In sommige gevallen hebben we extra informatie van u nodig. Bijvoorbeeld loonstroken of bankafschriften. U krijgt daarover dan een brief van ons. Deze extra informatie kunt u op twee manieren aan ons sturen: digitaal of per post. Stuur de gevraagde informatie altijd binnen 14 dagen op!

U stuurt uw gegevens het snelst via Mijn Loket

Kunt u de documenten niet digitaal sturen? Stuur de gevraagde informatie dan per post. Ons adres is:

GBLT

Postbus 1098

8001 BB

Hieronder leggen we uit hoe u via Mijn Loket documenten kunt opsturen.

Documenten via Mijn Loket opsturen

In acht stappen stuurt u extra documenten op:

  1. Log in op Mijn Loket. Dat doet u met uw DigiD.
  2. Ga naar Mijn aanslagen.
  3. Kies de belastingaanslag waar u kwijtschelding voor heeft aangevraagd.
  4. Kies Bekijk aanslag.
  5. Kies Aanvullende gegevens kwijtschelding aanleveren. 
  6. Soms krijgt u de vraag om uw gegevens te controleren. Kies hiervoor de knop Door naar aanleveren aanvullende gegevens kwijtschelding.
  7. Voeg bestanden toe via de knop Bladeren. U voegt de bestanden één voor één toe. In het veld Toelichting kunt u een toelichting geven.
  8. Kies Documenten uploaden.

    Bent u klaar? Kies dan voor de knop Documenten verzenden.

U krijgt een melding te zien. In de melding staat dat wij de extra informatie hebben ontvangen.

 

Inloggen Mijn Loket

Documenten opsturen na een afwijzing van uw aanvraag

Stuurden we u een brief dat we uw aanvraag afwijzen? In deze brief staat uitgelegd waarom. Leverde u onvoldoende gegevens aan? Dan kunt u deze binnen veertien dagen alsnog opsturen. We bekijken uw aanvraag dan opnieuw. Het opsturen via Mijn Loket werkt in dit geval iets anders. Lees daarvoor de handleiding met schermen van Mijn Loket.