Hoe werkt kwijtschelding

Hieronder vindt u uitleg hoe de kwijtschelding werkt.

1. U vraagt kwijtschelding aan bij GBLT

Dat kan digitaal via Mijn Loket. Of via het papieren aanvraagformulier. Dat u kunt aanvragen per telefoon.

2. GBLT stuurt u een ontvangstbevestiging

Bij een digitale aanvraag is dat binnen een dag. Bij een papieren aanvraag is dat binnen tien dagen.

3. U krijgt uitstel van betaling

Totdat u onze beslissing ontvangt, hoeft u niet te betalen.

4. GBLT kijkt naar uw persoonlijke en financiële situatie

Bij uw kwijtscheldingaanvraag kijken wij ook naar de:

 • belastingsoorten waarvoor u kwijtschelding kunt krijgen;
 • regels en voorwaarden voor kwijtschelding;
 • normbedragen voor kwijtschelding. 
  Komen uw inkomen en uitgaven boven deze bedragen uit? Dan krijgt u geen kwijtschelding. 

Bij de automatische toetsing controleren we met hulp van het Inlichtingenbureau uw gegevens bij:

 • De Belastingdienst
 • De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
 • Het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV)
   

5. Binnen dertien weken ontvangt u van ons een brief

In deze brief staat:

 • dat u wel of geen kwijtschelding krijgt

of

 • dat we extra informatie van u nodig hebben. We vragen u dan bijvoorbeeld om uw bankafschriften of inkomensspecificatie op te sturen / te uploaden. Dit moet u dan binnen veertien dagen doen.
   

6. Hebben wij om extra informatie gevraagd?

Wij sturen u binnen dertien weken het besluit op uw aanvraag. Ook als u niets opstuurde.