Overlijden

Na een overlijden breekt een verdrietige periode aan. Als nabestaande moet u veel regelen. Op deze pagina leest u wat u moet regelen bij GBLT en wat u van ons kunt verwachten.

GBLT stuurt elk jaar een belastingaanslag naar inwoners van een deel van Nederland. Na een overlijden komen belastingaanslagen op naam van de nabestaanden. Hierover kunt u post krijgen van GBLT. Die sturen wij naar 'erven' van.

U hoeft GBLT niet te informeren over het overlijden

GBLT ontvangt informatie over het overlijden uit de Basisregistratie Personen van de gemeente. U hoeft ons hierover dus niet te informeren.

Wat moet ik regelen bij GBLT?

Wat u moet regelen, en wat GBLT voor u regelt, hangt af van de situatie. Klik op de situatie hieronder om meer te lezen.

 • Wij sturen post naar het adres van de overledene. Woont er niemand meer op het adres? Dan krijgen wij graag het adres waar we de post naartoe kunnen sturen. Dit regelt u:

  • Telefonisch op het telefoonnummer 088-064 55 55.
  • Door een brief te sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

  Een aantal belastingaanslagen past GBLT aan na overlijden

  GBLT vermindert na een overlijden sommige belastingen. Dit betekent dat u minder hoeft te betalen.

  Dit geldt voor de volgende belastingen:

  • zuiveringsheffing;
  • afvalstoffenheffing;
  • rioolheffing eigenaren in de gemeente Zwolle bij verkoop van de woning;
  • rioolheffing gebruik in de gemeenten Leusden, Dronten, Dalfsen, Bunschoten en Ommen.

  U hoeft deze belastingen niet meer te betalen voor de dagen van het jaar na het overlijden. U krijgt hierover een brief van GBLT. Is de belastingaanslag al betaald? Dan betalen we het teveel betaalde bedrag terug. Wordt de belastingaanslag in delen met automatische incasso betaald? Dan verandert het termijnbedrag. Lees hier meer over automatisch betalen in delen en overlijden.

  Welke belastingaanslagen veranderen niet na overlijden?

  Sommige belastingen past GBLT niet aan na overlijden.

  Dit geldt voor de volgende belastingen:

  • watersysteemheffing ingezetenen;
  • watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur;
  • onroerende-zaakbelasting;
  • rioolheffing eigenaren in de gemeenten Nijkerk en Dalfsen.

  Deze belastingaanslagen betaalt de persoon die op 1 januari op een adres woont voor het hele kalenderjaar. Daarom verminderen we deze belastingaanslagen niet. Ook niet als de woning verkocht wordt. 

 • GBLT wijst één persoon per adres aan voor het betalen van de belastingen. Na het overlijden veranderen we de naam op het aanslagbiljet. Degene die nog op het adres woont, krijgt automatisch de belastingaanslag.

   

  Blijft er maar één persoon wonen op het adres? Dan past GBLT de belastingaanslag aan.

  Als één persoon blijft wonen op het adres, dan vermindert GBLT de belastingaanslag voor sommige belastingen. Dat betekent dat u minder hoeft te betalen.

  Dit geldt voor:

  • zuiveringsheffing;
  • afvalstoffenheffing in de gemeenten Dronten en Bunschoten.

  Deze belastingaanslagen past GBLT aan naar het tarief voor een eenpersoonshuishouden. U betaalt daarom minder voor de dagen van het kalenderjaar na het overlijden.

   

  Wilt u de belastingaanslag automatisch betalen in delen?

  Heeft de overleden persoon GBLT toestemming gegeven voor het automatisch betalen in delen? Dan geldt deze toestemming niet voor de belastingaanslagen op naam van de persoon die op het adres blijft wonen. Deze persoon moet GBLT zelf toestemming geven. Ook wanneer er in delen werd betaald van een en/of rekening.

  Betalen in delen kunt u op twee manieren regelen:

  • digitaal via Mijn Loket;
  • telefonisch op 088-064 55 55. Wij sturen u een toestemmingsformulier voor automatische incasso.

   

 • De eigenaar op 1 januari betaalt een aantal belastingen voor het hele jaar. Als die persoon is overleden voor GBLT de aanslag  stuurt, sturen wij deze belastingaanslag aan de erven.

  Wil de achterblijvende partner de post op zijn eigen naam ontvangen? Dan kunt u dit laten wijzigen bij GBLT als u in het Kadaster als mede-eigenaar beschreven staat. Dit kunt u op 2 manieren regelen:

  • Telefonisch op het telefoonnummer 088-064 55 55.
  • Door een brief te sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

  Is de woning verkocht? Dan krijgt GBLT hiervan bericht via het Kadaster. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel krijgen we graag het adres waar we de post voor de erven naartoe kunnen sturen. Dit kunt u op 2 manieren aan ons doorgeven:

  • Telefonisch op het telefoonnummer 088-064 55 55.
  • Door een brief te sturen naar GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle

  Is de woning na 1 januari verkocht? Dan krijgt u nog een belastingaanslag OZB en watersysteemheffing gebouwd voor deze woning. In de meeste gevallen verrekent de notaris deze belastingen bij de verkoop van een woning met de nieuwe eigenaar. De belastingaanslag van GBLT moet wel volledig door u betaald worden. 

   

 • Vanaf het moment dat iemand overlijdt, stuurt GBLT de post via de Berichtenbox op MijnOverheid én naar het postadres. U ontvangt de post dan zowel digitaal als in de brievenbus.