Verhuizen

U hoeft niets door te geven aan GBLT

GBLT krijgt bericht van uw adreswijziging van de gemeente. Wel moet u uw verhuizing met uw gemeente regelen.

 • Verhuist u binnen uw gemeente? Geef dit door aan uw gemeente. U kunt uw verhuisbericht doorgeven vanaf vier weken voordat u verhuist tot vijf dagen erna. Voor meer informatie gaat u naar uw gemeente.
 • Verhuist u naar een andere gemeente? U schrijft zich dan in bij die gemeente. U wordt automatisch uitgeschreven bij de gemeente waar u uit vertrekt.

Als u verhuist, kan het zijn dat u geld van ons terug krijgt

Het hangt af van uw situatie of u geld terugkrijgt van GBLT. Daarnaast verschilt het per soort belasting of u geld terugkrijgt. Lees hieronder bij 1 de gevolgen voor waterschapsbelasting. Bij 2 leest u de gevolgen voor gemeentebelasting.

1. Gevolgen van verhuizing bij waterschapsbelastingen

Verhuist u binnen het gebied van hetzelfde waterschap, dan krijgt u geen geld terug. Volgend jaar krijgt u een belastingaanslag voor het nieuwe adres.

 • De zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing verhuist met u mee;
 • De watersysteemheffing ingezetenen betaalt u voor het adres waar u op 1 januari ingeschreven stond;
 • De watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur gaat uit van de eigendom bij het Kadaster op 1 januari.

Verhuist u naar een ander waterschap, krijgt u mogelijk geld terug

 • De zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing betaalt u tot de verhuisdatum. Heeft u het hele bedrag al betaald? Dan krijgt u een deel van dat bedrag terug van GBLT;
 • De watersysteemheffing ingezetenen betaalt u voor het adres waar u op 1 januari ingeschreven stond. U krijgt geen geld terug van GBLT;
 • De watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur gaat uit van de eigendom bij het Kadaster op 1 januari. U krijgt geen geld terug van GBLT.

Ga naar website van waterschappen om te kijken in welke waterschap u woont.

2. Gevolgen van verhuizing bij gemeentebelasting

GBLT regelt de belastingen voor zeven gemeenten. Woont u in Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk, Ommen of Zwolle? dan krijgt u een aanslagbiljet van GBLT. Lees verder onder de foto>>

Verhuist u binnen dezelfde gemeente?

U krijgt geen geld terug bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruiker, onroerende-zaakbelasting eigenaren en hondenbelasting.

 • De afvalstoffenheffing verhuist met u mee. Volgend jaar krijgt u een nieuwe belastingaanslag voor de nieuwe woning;
 • De rioolheffing gebruiker verhuist met u mee. Volgend jaar krijgt u een nieuwe belastingaanslag voor de nieuwe woning.
 • De onroerende-zaakbelasting eigenaren (OZB-eigenaren) Bent u eigenaar op 1 januari volgens het Kadaster dan krijgt u de belastingaanslag. Verhuist u in de loop van het jaar? Dan verandert er niets. U krijgt voor het volgende jaar een nieuwe belastingaanslag.
 • De hondenbelasting. Zolang u de hond heeft en in dezelfde gemeente blijft wonen, betaalt u hondenbelasting.

U krijgt wel geld terug bij de rioolheffing eigenaren voor Zwolle.

De rioolheffing eigenaren voor Zwolle wordt verminderd na verkoop van het eigendom. U moet dit zelf doorgeven aan GBLT. U schrijft een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. U kunt dit ook doorgeven via Mijn Loket.

Verhuist u naar een andere gemeente?

 • De afvalstoffenheffing. U moet belasting betalen tot u gaat verhuizen. GBLT stuurt hierover een brief. Heeft u voor een jaar betaald? Dan krijgt u een deel van dit bedrag terug van GBLT.
 • De rioolheffing gebruiker. U moet belasting betalen tot u gaat verhuizen. GBLT stuurt hierover een brief. Heeft u voor een jaar betaald? Dan krijgt u een deel van dit bedrag terug van GBLT.
 • De rioolheffing eigenaren wordt alleen voor Zwolle verminderd na verkoop van het eigendom. U moet dit zelf doorgeven aan GBLT. U schrijft een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. U kunt dit ook doorgeven via Mijn Loket.
 • De onroerende-zaakbelasting eigenaren. Bent u eigenaar op 1 januari volgens het Kadaster dan krijgt u de belastingaanslag. Verhuist u in de loop van het jaar? Dan verandert er niets. U krijgt voor het volgende jaar een nieuwe belastingaanslag.
 • De hondenbelasting. U hoeft dit niet door te geven aan GBLT. U betaalt belasting tot u gaat verhuizen. GBLT stuurt hierover een brief. Heeft u voor een jaar betaald? Dan krijgt u een deel van dit bedrag terug.

Servicebelofte 6: Proactief seintje van GBLT als het voor u beter of slimmer kan

De informatie op deze pagina komt voort uit één van onze 6 servicebeloften.

Vrouw zit half op tafel met smartphone in haar handen