Verhuizen

Gaat u verhuizen? Het is niet nodig dit door te geven aan GBLT. Wij krijgen automatisch bericht van uw adreswijziging van de gemeente. Geef dit door aan uw gemeente.

Gevolgen voor uw waterschapsbelastingen

Als u verhuist, kan het zijn dat u geld van ons terug krijgt. Dat hangt af van uw situatie en van het soort belasting.

Verhuist u binnen het gebied van het waterschap?

De volgende belastingen verhuizen met u mee:

 • zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing; 
 • watersysteemheffing ingezetenen; 
 • watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur;

U krijgt voor deze belastingen dus geen geld terug. Volgend jaar krijgt u een nieuwe belastingaanslag voor het nieuwe adres.

Verkoopt u voor de verhuizing uw huis? Dan moet u nog steeds de belastingaanslag helemaal betalen. Wel verrekent de notaris vaak een deel van deze belastingen met de nieuwe eigenaar. 

Verhuist u naar het gebied van een ander waterschap?

Dan verlagen we de belastingen voor een deel. U moet de belastingen betalen tot de dag dat u verhuist. GBLT stuurt hierover een brief. Heeft u voor een jaar betaald? Dan krijgt u een deel van dit bedrag terug van GBLT. Dit geldt alleen voor de zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing.

U krijgt geen geld terug voor de verschillende watersysteemheffingen. U krijgt op 1 januari een aanslag voor het hele jaar. Verkoopt u uw huis na 1 januari? Dan moet u nog steeds de belastingaanslag helemaal betalen. Wel verrekent de notaris vaak een deel van deze belastingen met de nieuwe eigenaar.

Gevolgen voor uw gemeentebelastingen

Woonde u in Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk, Ommen of Zwolle? Dan betaalde u ook gemeentebelastingen bij GBLT. Hieronder leest u wat uw verhuizing betekent voor uw gemeentebelasting.

Verhuist u binnen uw gemeente?

De volgende belastingen verhuizen met u mee:

 • afvalstoffenheffing;
 • rioolheffing gebruiker;
 • onroerende-zaakbelasting voor eigenaren;
 • hondenbelasting.

U krijgt voor deze belastingen dus geen geld terug. Volgend jaar krijgt u een nieuwe belastingaanslag voor het nieuwe adres.

Woont u in Zwolle en verkoopt u uw huis? Dan krijgt u wel geld terug bij de rioolheffing eigenaren. U moet dit wel zelf aanvragen. Dat kan digitaal via Mijn Loket. Of in een brief aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Verhuist u naar een andere gemeente?

Dan verlagen we de belastingen voor een deel. U moet de belastingen betalen tot de dag dat u verhuist. GBLT stuurt hierover een brief.

Heeft u voor een jaar betaald? Dan krijgt u een deel van dit bedrag terug van GBLT. Dit geldt voor:

 • afvalstoffenheffing;
 • rioolheffing gebruiker; 
 • alleen in Zwolle: de rioolheffing voor eigenaren. Maar alleen als u de woning verkoopt. U moet dit wel zelf aanvragen. Dat kan digitaal via Mijn Loket Of in een brief aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.
 • hondenbelasting.

U krijgt geen geld terug voor de onroerende-zaakbelasting. U krijgt op 1 januari een aanslag voor het hele jaar. Verkoopt u uw huis na 1 januari? Dan moet u nog steeds de belastingaanslag helemaal betalen. Wel verrekent de notaris vaak een deel van deze belastingen met de nieuwe eigenaar.

Servicebelofte 6: Proactief seintje van GBLT als het voor u beter of slimmer kan

De informatie op deze pagina komt voort uit één van onze 6 servicebeloften.

Vrouw zit half op tafel met smartphone in haar handen