BIZ Centrum Hoevelaken

BIZ staat voor bedrijveninvesteringszone

Een bedrijveninvesteringszone is een bedrijventerrein of winkelgebied waarin ondernemers samenwerken om de aantrekkelijkheid en veiligheid van het gebied te verbeteren. De ondernemers richten hiervoor een stichting of vereniging op die activiteiten uitvoert om het gebied te verbeteren. De ondernemer betaalt dan mee aan de activiteiten met de BIZ-bijdrage. De gemeente betaalt de bijdrage als subsidie terug aan de stichting of vereniging die de activiteiten uitvoert.

GBLT stuurt het aanslagbiljet BIZ heffing naar de degene die op 1 januari gebruiker en / of eigenaar is van een bedrijfspand

Staat het pand leeg? Dan stuurt GBLT de belastingaanslag naar degene die op 1 januari eigenaar is.

Waarom wordt dit aanslagbiljet gestuurd?

Ondernemers moeten meebetalen aan activiteiten die gedaan worden in openbare ruimten en op internet. Het geld wordt gebruikt voor het bevorderen van de:

  • leefbaarheid;
  • veiligheid;
  • ruimtelijke kwaliteit;
  • economische ontwikkeling

Het tarief is afhankelijk van de WOZ-waarde van het bedrijfspand

Deze tarieven zijn vastgesteld voor een periode van 5 jaar (2022 tot en met 2026).

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor de BIZ heffing

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt automatisch in delen betalen via automatische incasso.