Rioolheffing Leusden

De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit direct of indirect (afval)water op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Met de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente aanleg, onderhoud en vervanging van het rioolnet

Rioolheffing bij verhuizing

Verhuist u dit jaar naar een andere gemeente? Dan krijgt u voor de resterende dagen dat u niet meer in de gemeente Leusden woont een ontheffing van de rioolheffing. Verhuist u binnen de gemeente Leusden? Dan verandert er niets aan de aanslag die u aan het begin van het jaar (voor uw oude woning) heeft gekregen.

U kunt voor deze belasting om kwijtschelding vragen

U kunt kwijtschelding aanvragen als u de rioolheffing voor gebruikers niet kunt betalen.