Tarieven gemeente Ommen afgelopen drie jaar

Tarieven gemeentebelasting Ommen

Belastingtarieven 2022 Ommen 

Belasting Tarief 2022
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,0975% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen 0,1956% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen 0,1472% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vastrecht (standaard) € 172,00
Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) € 10,60
Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) € 6,50
Afvalstoffenheffing variabel deel ondergrondse verzamelcontainer, max 40 liter, per aanbieding € 1,80
Rioolheffing gebruiker woning €  226,00
Rioolheffing gebruiker niet-woning:  
Rioolheffing 1e schijf 0 t/m 500 m³ € 226,00 per 500 m³
Rioolheffing 2e schijf 501 t/m 1.000 m³ € 210,00 per 500 m³
Rioolheffing 3e schijf 1.001 t/m 2.500 m³ € 139,00  per 500 m³
Rioolheffing 4e schijf 2.501 t/m 5.000 m³ € 119,00 per 500 m³
Rioolheffing 5e schijf 5.001 t/m 10.000 m³ € 99,00 per 500 m³
Rioolheffing 6e schijf 10.001 e.v. € 89,00 per 500 m³
Reclamebelasting 0,31% van de WOZ-waarde
Reclamebelasting minimum bedrag € 300,00
Reclamebelasting maximum bedrag € 800,00
Grafonderhoudsrechten:  
Grafbedekking, gedenkplaatsen en onderhoud vast bedrag per jaar € 77,00
Forensenbelasting:   
Vast bedrag € 208,00
 WOZ-waarde gemeubileerde woning minder dan € 60.000 € 655,00
 WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 60.000 tot € 100.000 € 886,00
 WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 100.000 tot € 140.000 € 1.143,00
 WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 140.000 en meer  € 1.374,00
Toeristenbelasting  € 1,10 per overnachting
Toeristenbelasting - forfait voor vaste standplaatsen (€ 1,10 x 3 personen x 56 overnachtingen) € 184,80
Toeristenbelasting - forfait voor vaste ligplaatsen ( € 1,10 x 2 personen x 26 overnachtingen) € 57,20
Marktgelden jaarplaatsen  52 x € 1,18 x m¹ met een minimum van € 134,50 
Precariobelasting jaarabonnement (voor kramen en stallen buiten de uren voor het houden van de markt) per jaar 52 x € 1,10 x  m¹ x aantal dagen in de week met een minimum van € 171,90
Precariobelasting jaarabonnement (voor plaatsen / opslaan van materialen en voorwerpen buiten de uren voor het houden van de markt) per jaar 52 x € 0,15 x m² x aantal dagen in de week met een minimum van € 85,15

Belastingtarieven 2021 Ommen

Belasting Tarief 2021
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,1072% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen 0,2042% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen 0,1536% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vastrecht (standaard) € 194,00
Afvalstoffenheffing vastrecht (hoogbouw met geen gft aanbied mogelijkheid) € 176,00
Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) € 10,60
Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) € 6,50
Afvalstoffenheffing variabel deel 80 liter container (restafval per aanbieding) nvt
Afvalstoffenheffing variabel deel 40 liter container (restafval per aanbieding) nvt
Afvalstoffenheffing variabel deel ondergrondse verzamelcontainer, max 40 liter, per aanbieding € 1,80
Hondenbelasting afgeschaft per 1-1-2020
Rioolheffing 1e schijf 0 t/m 500 m³ € 222,00 per 500 m³
Rioolheffing 2e schijf 501 t/m 1.000 m³ € 207,00 per 500 m³
Rioolheffing 3e schijf 1.001 t/m 2.500 m³ € 137,00  per 500 m³
Rioolheffing 4e schijf 2.501 t/m 5.000 m³ € 117,00 per 500 m³
Rioolheffing 5e schijf 5.001 t/m 10.000 m³ € 97,00 per 500 m³
Rioolheffing 6e schijf 10.001 e.v. € 88,00 per 500 m³
Reclamebelasting 0,30% van de WOZ-waarde
Reclamebelasting minimum bedrag € 300,00
Reclamebelasting maximum bedrag € 800,00
Grafonderhoudsrecht - vast bedrag per graf voor graven uitgegeven voor 31-12-2016 € 76,00
Grafonderhoudsrecht - afkoop tussen 10 en 30 jaar voor graven uitgegeven voor 31-12-2016 € 51,00 per jaar
Grafonderhoudsrecht - afkoop voor onbepaalde tijd voor graven uitgegeven voor 31-12-2016 € 1.823,00
Grafonderhoudsrecht - afkoop tot 10 jaar algemeen graf voor graven uitgegeven voor 31-12-2016 € 74,00 per jaar
Grafonderhoudsrecht - Tot 2014 werden alle graven voor onbepaalde tijd uitgegeven. Vanaf 2014 voor 30 jaar uitgegeven.  
Forensenbelasting - vast bedrag (geen afzonderlijke WOZ-waarde voor vastgesteld) € 205,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning lager dan 20.000 € 205,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf 20.000 tot 40.000 € 425,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf 40.000 tot 60.000 € 645,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf 60.000 tot 100.000  € 872,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf 100.000 tot 140.000 € 1.125,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf 140.000 € 1.352,00
Toeristenbelasting  € 1,10 per overnachting
Toeristenbelasting - forfait voor vaste standplaatsen (€ 1,10 x 3 personen x 56 overnachtingen) € 184,80
Toeristenbelasting - forfait voor vaste ligplaatsen ( € 1,10 x 2 personen x 26 overnachtingen) € 57,20

Belastingtarieven 2020 Ommen

Belasting Tarief 2020
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,1168% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen 0,2066% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen 0,1554% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vastrecht (standaard) € 212,00
Afvalstoffenheffing vastrecht (hoogbouw met geen gft aanbied mogelijkheid) € 194,00
Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) € 10,60
Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) € 6,50
Afvalstoffenheffing variabel deel 80 liter container (restafval per aanbieding) nvt
Afvalstoffenheffing variabel deel 40 liter container (restafval per aanbieding) nvt
Afvalstoffenheffing variabel deel ondergrondse verzamelcontainer, max 40 liter, per aanbieding € 1,80
Hondenbelasting afgeschaft per 1-1-2020
Rioolheffing 1e schijf 0 t/m 500 m³ € 207,00 per 500 m³
Rioolheffing 2e schijf 501 t/m 1.000 m³ € 207,00 per 500 m³
Rioolheffing 3e schijf 1.001 t/m 2.500 m³ € 137,00  per 500 m³
Rioolheffing 4e schijf 2.501 t/m 5.000 m³ € 117,00 per 500 m³
Rioolheffing 5e schijf 5.001 t/m 10.000 m³ € 97,00 per 500 m³
Rioolheffing 6e schijf 10.001 e.v. € 88,00 per 500 m³
Reclamebelasting 0,29% van de WOZ-waarde
Reclamebelasting minimum bedrag € 300,00
Reclamebelasting maximum bedrag € 800,00
Grafonderhoudsrecht - vast bedrag per graf voor graven uitgegeven voor 31-12-2016 € 75,00
Grafonderhoudsrecht - afkoop tussen 10 en 30 jaar voor graven uitgegeven voor 31-12-2016 € 50,00 per jaar
Grafonderhoudsrecht - afkoop voor onbepaalde tijd voor graven uitgegeven voor 31-12-2016 € 1.791,00
Grafonderhoudsrecht - afkoop tot 10 jaar algemeen graf voor graven uitgegeven voor 31-12-2016 € 73,00 per jaar
Grafonderhoudsrecht - Tot 2014 werden alle graven voor onbepaalde tijd uitgegeven. Vanaf 2014 voor 30 jaar uitgegeven.  
Forensenbelasting - vast bedrag (geen afzonderlijke WOZ-waarde voor vastgesteld) € 201,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning lager dan 60.000 € 634,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf 60.000 tot 100.000  € 857,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf 100.000 tot 140.000 € 1.105,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf 140.000 € 1.328,00
Toeristenbelasting  € 1,10 per overnachting
Toeristenbelasting - forfait voor vaste standplaatsen (€ 1,10 x 3 personen x 56 overnachtingen) € 184,80
Toeristenbelasting - forfait voor vaste ligplaatsen ( € 1,10 x 2 personen x 26 overnachtingen) € 57,20