Tarieven gemeente Ommen afgelopen drie jaar

De gemeente Ommen bepaalt de tarieven voor gemeentebelastingen. Hieronder staan de tarieven 2024 per soort belasting. Zie daaronder ook de tarieven van 2023 en 2022.

Belastingtarieven 2024 Ommen
Belasting Tarief 
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,0780% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen 0,2090% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen 0,1501% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vast bedrag per jaar € 172,00
Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) € 10,60
Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) € 6,50
Afvalstoffenheffing variabel deel ondergrondse verzamelcontainer, max 40 liter, per aanbieding € 1,80
Rioolheffing gebruiker woning € 232,00
Rioolheffing gebruiker niet-woning:  
Rioolheffing 1e schijf 0 t/m 500 m³ € 232,00 per 500 m³
Rioolheffing 2e schijf 501 t/m 1.000 m³ € 216,00 per 500 m³
Rioolheffing 3e schijf 1.001 t/m 2.500 m³ € 143,00 per 500 m³
Rioolheffing 4e schijf 2.501 t/m 5.000 m³ € 122,00 per 500 m³
Rioolheffing 5e schijf 5.001 t/m 10.000 m³ € 102,00 per 500 m³
Rioolheffing 6e schijf 10.001 e.v. € 91,00 per 500 m³
Reclamebelasting
met een minimum bedrag van
en een maximum bedrag van

0,33% van de WOZ-waarde
€ 300,00
€ 800,00
Grafonderhoudsrechten - vast bedrag per jaar (grafbedekking, gedenkplaatsen en onderhoud) € 81,00
Forensenbelasting - vast bedrag voor gemeubileerde woning die geen WOZ-waarde heeft € 179,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning minder dan € 60.000 € 565,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 60.000 tot € 100.000  € 764,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 100.000 tot € 140.000 € 987,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 140.000 € 1.186,00
Toeristenbelasting per persoon per overnachting  € 1,10
Marktgelden jaarplaatsen (jaarabonnement) 52 x € 1,25 x m¹ met een minimum van € 142,50
Marktgelden per week (geen jaarabonnement) € 1,75 x m¹ met een minimum van € 9,20
Precariobelasting jaarabonnement (voor kramen en stallen buiten de uren voor het houden van de markt) 52 x € 1,16 x m¹ x aantal dagen in de week met een minimum van € 182,36
Precariobelasting jaarabonnement (voor plaatsen / opslaan van materialen en voorwerpen buiten de uren voor het houden van de markt) 52 x € 0,15 x m² x aantal dagen in de week met een minimum van € 90,33
Precariobelasting terras per seizoen of gedeelte daarvan € 31,08 per m² of gedeelte daarvan
 Belastingtarieven 2023 Ommen
Belasting Tarief 
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,0784% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen 0,2049% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen 0,1471% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vast bedrag per jaar €162,00
Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) € 10,60
Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) € 6,50
Afvalstoffenheffing variabel deel ondergrondse verzamelcontainer, max 40 liter, per aanbieding € 1,80
Rioolheffing gebruiker woning € 226,00
Rioolheffing gebruiker niet-woning:  
Rioolheffing 1e schijf 0 t/m 500 m³ € 226,00 per 500 m³
Rioolheffing 2e schijf 501 t/m 1.000 m³ € 210,00 per 500 m³
Rioolheffing 3e schijf 1.001 t/m 2.500 m³ € 139,00 per 500 m³
Rioolheffing 4e schijf 2.501 t/m 5.000 m³ € 119,00 per 500 m³
Rioolheffing 5e schijf 5.001 t/m 10.000 m³ € 99,00 per 500 m³
Rioolheffing 6e schijf 10.001 e.v. € 89,00 per 500 m³
Reclamebelasting
met een minimum bedrag van
en een maximum bedrag van
0,32% van de WOZ-waarde
€ 300,00
€ 800,00
Grafonderhoudsrechten - vast bedrag per jaar (grafbedekking, gedenkplaatsen en onderhoud) € 79,00
Forensenbelasting - vast bedrag voor gemeubileerde woning die geen WOZ-waarde heeft € 174,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning minder dan € 60.000 € 549,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 60.000 tot € 100.000  € 742,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 100.000 tot € 140.000 € 958,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 140.000 € 1.151,00
Toeristenbelasting per persoon per overnachting € 1,10 
Marktgelden jaarplaatsen (jaarabonnement) 52 x € 1,20 x m¹ met een minimum van € 138,50
Marktgelden per week (geen jaarabonnement) € 1,70 x m¹ met een minimum van € 8,95 
Precariobelasting jaarabonnement (voor kramen en stallen buiten de uren voor het houden van de markt) 52 x € 1,13 x m¹ x aantal dagen in de week met een minimum van € 177,05
Precariobelasting jaarabonnement (voor plaatsen / opslaan van materialen en voorwerpen buiten de uren voor het houden van de markt) 52 x € 0,15 x m² x aantal dagen in de week met een minimum van € 87,70
Precariobelasting terras per seizoen of gedeelte daarvan € 30,18 per m² of gedeelte daarvan
Belastingtarieven 2022 Ommen 
Belasting Tarief 
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,0975% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen 0,1956% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen 0,1472% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vastrecht (standaard) € 172,00
Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) € 10,60
Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) € 6,50
Afvalstoffenheffing variabel deel ondergrondse verzamelcontainer, max 40 liter, per aanbieding € 1,80
Rioolheffing gebruiker woning €  226,00
Rioolheffing gebruiker niet-woning:  
Rioolheffing 1e schijf 0 t/m 500 m³ € 226,00 per 500 m³
Rioolheffing 2e schijf 501 t/m 1.000 m³ € 210,00 per 500 m³
Rioolheffing 3e schijf 1.001 t/m 2.500 m³ € 139,00  per 500 m³
Rioolheffing 4e schijf 2.501 t/m 5.000 m³ € 119,00 per 500 m³
Rioolheffing 5e schijf 5.001 t/m 10.000 m³ € 99,00 per 500 m³
Rioolheffing 6e schijf 10.001 e.v. € 89,00 per 500 m³
Reclamebelasting
met een minimum bedrag van
en een maximum bedrag van
0,31% van de WOZ-waarde
€ 300,00
€ 800,00
Grafonderhoudsrechten:  
Grafbedekking, gedenkplaatsen en onderhoud vast bedrag per jaar € 77,00
Forensenbelasting:   
Forensenbelasting - vast bedrag voor gemeubileerde woning die geen WOZ-waarde heeft € 208,00
 WOZ-waarde gemeubileerde woning minder dan € 60.000 € 655,00
 WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 60.000 tot € 100.000 € 886,00
 WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 100.000 tot € 140.000 € 1.143,00
 WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 140.000 en meer  € 1.374,00
Toeristenbelasting  € 1,10 per overnachting
Marktgelden jaarplaatsen  52 x € 1,18 x m¹ met een minimum van € 134,50 
Precariobelasting jaarabonnement (voor kramen en stallen buiten de uren voor het houden van de markt) per jaar 52 x € 1,10 x  m¹ x aantal dagen in de week met een minimum van € 171,90
Precariobelasting jaarabonnement (voor plaatsen / opslaan van materialen en voorwerpen buiten de uren voor het houden van de markt) per jaar 52 x € 0,15 x m² x aantal dagen in de week met een minimum van € 85,15