Tarieven gemeente Ommen afgelopen drie jaar

Belastingtarieven 2023 Ommen

De gemeente Ommen bepaalt de tarieven voor gemeentebelastingen. Hieronder staan de tarieven 2023 per soort belasting. Zie daaronder ook de tarieven van 2022 en 2021.  

Belasting Tarief 2023
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,0784% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen 0,2049% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen 0,1471% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vast bedrag per jaar €162,00
Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) € 10,60
Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) € 6,50
Afvalstoffenheffing variabel deel ondergrondse verzamelcontainer, max 40 liter, per aanbieding € 1,80
Rioolheffing gebruiker woning € 226,00
Rioolheffing gebruiker niet-woning:  
Rioolheffing 1e schijf 0 t/m 500 m³ € 226,00 per 500 m³
Rioolheffing 2e schijf 501 t/m 1.000 m³ € 210,00 per 500 m³
Rioolheffing 3e schijf 1.001 t/m 2.500 m³ € 139,00 per 500 m³
Rioolheffing 4e schijf 2.501 t/m 5.000 m³ € 119,00 per 500 m³
Rioolheffing 5e schijf 5.001 t/m 10.000 m³ € 99,00 per 500 m³
Rioolheffing 6e schijf 10.001 e.v. € 89,00 per 500 m³
Reclamebelasting 0,32% van de WOZ-waarde
Reclamebelasting minimum bedrag € 300,00
Reclamebelasting maximum bedrag € 800,00
Grafonderhoudsrechten - vast bedrag per jaar (grafbedekking, gedenkplaatsen en onderhoud) € 79,00
Forensenbelasting - vast bedrag  € 174,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning minder dan € 60.000 € 549,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 60.000 tot € 100.000  € 742,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 100.000 tot € 140.000 € 958,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 140.000 € 1.151,00
Toeristenbelasting per persoon per overnachting € 1,10 
Marktgelden jaarplaatsen (jaarabonnement) 52 x € 1,20 x m¹ met een minimum van € 138,50
Marktgelden per week (geen jaarabonnement) € 1,70 x m¹ met een minimum van € 8,95 
Precariobelasting jaarabonnement (voor kramen en stallen buiten de uren voor het houden van de markt) 52 x € 1,13 x m¹ x aantal dagen in de week met een minimum van € 177,05
Precariobelasting jaarabonnement (voor plaatsen / opslaan van materialen en voorwerpen buiten de uren voor het houden van de markt) 52 x € 0,15 x m² x aantal dagen in de week met een minimum van € 87,70
Precariobelasting terras per seizoen of gedeelte daarvan € 30,18 per m² of gedeelte daarvan

Belastingtarieven 2022 Ommen 

Belasting Tarief 2022
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,0975% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen 0,1956% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen 0,1472% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vastrecht (standaard) € 172,00
Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) € 10,60
Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) € 6,50
Afvalstoffenheffing variabel deel ondergrondse verzamelcontainer, max 40 liter, per aanbieding € 1,80
Rioolheffing gebruiker woning €  226,00
Rioolheffing gebruiker niet-woning:  
Rioolheffing 1e schijf 0 t/m 500 m³ € 226,00 per 500 m³
Rioolheffing 2e schijf 501 t/m 1.000 m³ € 210,00 per 500 m³
Rioolheffing 3e schijf 1.001 t/m 2.500 m³ € 139,00  per 500 m³
Rioolheffing 4e schijf 2.501 t/m 5.000 m³ € 119,00 per 500 m³
Rioolheffing 5e schijf 5.001 t/m 10.000 m³ € 99,00 per 500 m³
Rioolheffing 6e schijf 10.001 e.v. € 89,00 per 500 m³
Reclamebelasting 0,31% van de WOZ-waarde
Reclamebelasting minimum bedrag € 300,00
Reclamebelasting maximum bedrag € 800,00
Grafonderhoudsrechten:  
Grafbedekking, gedenkplaatsen en onderhoud vast bedrag per jaar € 77,00
Forensenbelasting:   
Vast bedrag € 208,00
 WOZ-waarde gemeubileerde woning minder dan € 60.000 € 655,00
 WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 60.000 tot € 100.000 € 886,00
 WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 100.000 tot € 140.000 € 1.143,00
 WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 140.000 en meer  € 1.374,00
Toeristenbelasting  € 1,10 per overnachting
Marktgelden jaarplaatsen  52 x € 1,18 x m¹ met een minimum van € 134,50 
Precariobelasting jaarabonnement (voor kramen en stallen buiten de uren voor het houden van de markt) per jaar 52 x € 1,10 x  m¹ x aantal dagen in de week met een minimum van € 171,90
Precariobelasting jaarabonnement (voor plaatsen / opslaan van materialen en voorwerpen buiten de uren voor het houden van de markt) per jaar 52 x € 0,15 x m² x aantal dagen in de week met een minimum van € 85,15

Belastingtarieven 2021 Ommen

Belasting Tarief 2021
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,1072% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen 0,2042% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen 0,1536% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vastrecht (standaard) € 194,00
Afvalstoffenheffing vastrecht (hoogbouw met geen gft aanbied mogelijkheid) € 176,00
Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) € 10,60
Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) € 6,50
Afvalstoffenheffing variabel deel 80 liter container (restafval per aanbieding) nvt
Afvalstoffenheffing variabel deel 40 liter container (restafval per aanbieding) nvt
Afvalstoffenheffing variabel deel ondergrondse verzamelcontainer, max 40 liter, per aanbieding € 1,80
Hondenbelasting afgeschaft per 1-1-2020
Rioolheffing 1e schijf 0 t/m 500 m³ € 222,00 per 500 m³
Rioolheffing 2e schijf 501 t/m 1.000 m³ € 207,00 per 500 m³
Rioolheffing 3e schijf 1.001 t/m 2.500 m³ € 137,00  per 500 m³
Rioolheffing 4e schijf 2.501 t/m 5.000 m³ € 117,00 per 500 m³
Rioolheffing 5e schijf 5.001 t/m 10.000 m³ € 97,00 per 500 m³
Rioolheffing 6e schijf 10.001 e.v. € 88,00 per 500 m³
Reclamebelasting 0,30% van de WOZ-waarde
Reclamebelasting minimum bedrag € 300,00
Reclamebelasting maximum bedrag € 800,00
Grafonderhoudsrecht - vast bedrag per graf voor graven uitgegeven voor 31-12-2016 € 76,00
Grafonderhoudsrecht - afkoop tussen 10 en 30 jaar voor graven uitgegeven voor 31-12-2016 € 51,00 per jaar
Grafonderhoudsrecht - afkoop voor onbepaalde tijd voor graven uitgegeven voor 31-12-2016 € 1.823,00
Grafonderhoudsrecht - afkoop tot 10 jaar algemeen graf voor graven uitgegeven voor 31-12-2016 € 74,00 per jaar
Grafonderhoudsrecht - Tot 2014 werden alle graven voor onbepaalde tijd uitgegeven. Vanaf 2014 voor 30 jaar uitgegeven.  
Forensenbelasting - vast bedrag (geen afzonderlijke WOZ-waarde voor vastgesteld) € 205,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning lager dan 20.000 € 205,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf 20.000 tot 40.000 € 425,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf 40.000 tot 60.000 € 645,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf 60.000 tot 100.000  € 872,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf 100.000 tot 140.000 € 1.125,00
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf 140.000 € 1.352,00
Toeristenbelasting  € 1,10 per overnachting
Toeristenbelasting - forfait voor vaste standplaatsen (€ 1,10 x 3 personen x 56 overnachtingen) € 184,80
Toeristenbelasting - forfait voor vaste ligplaatsen ( € 1,10 x 2 personen x 26 overnachtingen) € 57,20