Precariobelasting Bunschoten

Naar wie stuurt GBLT het aanslagbiljet precariobelasting?

GBLT stuurt het aanslagbiljet precariobelasting naar bedrijven die voorwerpen hebben op, onder of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Dit kan zijn een terras of het hebben van een standplaats

Wijzigt in de loop van het jaar uw situatie? Dan kunt u soms een deel van het betaalde bedrag terugkrijgen.

Hiervoor moet u binnen 6 weken nadat deze situatie is ontstaan een schriftelijk verzoek indienen. Dit kunt u doen via Mijn Loket (inloggen met eHerkenning) of schriftelijk melden aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Kunt u kwijtschelding aanvragen voor precariobelastingen?

Voor deze belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

U kunt het aanslagbedrag wel in delen betalen. Dit kan met een automatische incasso.