Precariobelasting Bunschoten

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond (bijvoorbeeld het houden van een terras, het innemen van een standplaats, buizen/kabels/draden/leidingen etc).

In geval in de loop van het belastingjaar de situatie wijzigt, dan kunt u soms een deel van het betaalde bedrag terugkrijgen

Hiervoor moet u binnen 6 weken nadat deze situatie is ontstaan een schriftelijk verzoek indienen. Dit kunt u doen via Mijn Loket of schriftelijk melden aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor precariobelasting

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.