Precariobelasting Ommen

Gebruikt u een stuk grond van de gemeente door daar bijvoorbeeld iets:

  • op te zetten
  • boven te hangen
  • in de grond te plaatsen?

Bijvoorbeeld een terras, zonnescherm, reclamebord, vlag, bouwsteiger of container? Of wilt u artikelen voor de verkoop op straat voor uw winkel neerzetten? Dan moet u in veel gevallen precariobelasting betalen. Dit is een bedrag voor het gebruik van openbare gemeentegrond. Openbare gemeentegrond is grond waar de gemeente eigenaar van is.

GBLT stuurt de belastingaanslag precariobelastingen naar bedrijven of personen die voorwerpen hebben op, onder of boven de openbare gemeentegrond. Uit deze belasting betaalt de gemeente de openbare voorzieningen. 
Wilt u weten hoeveel precariobelasting u moet betalen? Kijk dan op de pagina Tarieven.

Wijziging in uw situatie

Verandert in de loop van het jaar uw situatie? Dan is het soms mogelijk een deel van het aanslagbedrag terug te krijgen. Dit moet u dan wel binnen 6 weken na deze verandering aanvragen. Dit kunt u digitaal doen via Mijn Loket (inloggen met eHerkenning). Of u stuurt een brief aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Inloggen Mijn Loket
 

Ontheffing aanvragen

Een vergunning opzeggen of intrekken doet u bij de gemeente. Heeft u geen vergunning? Dan kunt u ontheffing aanvragen bij GBLT. U stuurt hiervoor een brief aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Is kwijtschelding mogelijk?

Bij deze belastingsoort is kwijtschelding niet mogelijk. U kunt wel in delen betalen.
Lees meer over betalen in delen