Precariobelasting Ommen

Naar wie stuurt GBLT het aanslagbiljet precariobelasting?   

Heeft uw bedrijf voorwerpen op, onder of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond? Bijvoorbeeld een terras of een standplaats? Dan stuurt GBLT het aanslagbiljet precariobelasting.

Verandert in de loop van het jaar uw situatie?

Dan kunt u mogelijk ontheffing krijgen. U moet dan, nadat deze situatie is ontstaan, een verzoek indienen. Dit kunt u doen via Mijn Loket (inloggen met eHerkenning) of dit schriftelijk doorgeven aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Kunt u kwijtschelding aanvragen voor de precariobelasting?   

Voor deze belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen. 

U kunt het aanslagbedrag wel in delen betalen. Dit kan met een automatische incasso.