Bestuur

GBLT regelt belastingen voor vijf waterschappen en zeven gemeenten

Deze gemeenten en waterschappen beslissen zelf welke belastingen inwoners, eigenaren en bedrijven betalen. Ook kiezen zij de hoogte van de belasting. De waterschappen en gemeenten geven GBLT de opdracht om de belastingen te regelen. Lees meer over GBLT.

Dagelijks bestuur van GBLT

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de manier waarop GBLT de belastingen regelt. Het beslist bijvoorbeeld over de regels voor GBLT. Ook benoemt het ambtenaren op de belangrijke functies. In het dagelijks bestuur zitten drie leden van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert vijf tot acht keer per jaar.

Algemeen bestuur van GBLT

Het algemeen bestuur is het hoogste bestuur van GBLT. Het algemeen bestuur beoordeelt namens de waterschappen en gemeenten het werk van het dagelijks bestuur. Ook keurt het de belangrijkste besluiten goed (bekrachtigen). Bijvoorbeeld de begroting en de jaarrekening. Het algemeen bestuur heeft twaalf leden. Dit zijn wethouders en bestuurders van de gemeenten en waterschappen. Het algemeen bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. U kunt deze vergaderingen bezoeken.

Directeur van GBLT

De directeur geeft dagelijks leiding aan de organisatie van GBLT. Hij is ook secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.