U kunt een vergadering van het algemeen bestuur bijwonen

Wilt u een vergadering van het algemeen bestuur bijwonen?

Het algemeen bestuur van GBLT vergadert een aantal keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat het mogelijk is om als toehoorder aanwezig te zijn. U kunt niet actief deelnemen aan de vergadering, maar wel live aanwezig zijn en luisteren. U moet zich van tevoren wel aanmelden.

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich aanmelden op 2 manieren:

Wanneer vergadert het algemeen bestuur van GBLT?

Het algemeen bestuur van GBLT vergadert in 2024 van 9.30 tot 12.00 uur op de volgende data:

  • 7 februari
  • 10 april
  • 3 juli
  • 11 september
  • 4 december

Waarover vergaderen bestuurders?

De agenda en stukken met daarin de onderwerpen waarover het bestuur spreekt zijn ook openbaar. Hierin leest u meer over de inhoud van de vergadering. We plaatsen de agenda en stukken voor deze vergadering op de website. Dat doen we uiterlijk 1 week voor de vergadering: Bekijk de agenda en stukken.

Waar vinden de vergaderingen plaats?

De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van GBLT. Ons adres is Lübeckplein 2 in Zwolle.

Wie zitten er in het bestuur van GBLT?

Het algemeen bestuur van GBLT bestaat uit 11 leden. Er zit een vertegenwoordiger van iedere gemeente of waterschap in het bestuur. Bekijk wie er op dit moment in het bestuur zitten op de pagina bestuursleden.