U kunt een vergadering van het algemeen bestuur bijwonen

Wilt u een vergadering van het algemeen bestuur bijwonen?

Het algemeen bestuur van GBLT vergadert een aantal keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat het mogelijk is om als toehoorder aanwezig te zijn.

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij een vergadering als toehoorder

U kunt niet actief deelnemen aan de vergadering, maar wel live aanwezig zijn en luisteren. U moet zich van tevoren wel aanmelden.

Hoe moet ik mij aanmelden?

U kunt zich aanmelden via een mail naar redactie@gblt.nl of telefonisch via 088-064 55 55.

Wanneer vergadert het algemeen bestuur van GBLT

Het algemeen bestuur van GBLT vergadert in 2021 op de volgende data:

  • Woensdag 1 december over onder andere de bestuursrapportage 2021-2 en vergaderschema 2022 tussen 8.30 en 11.00 uur. In verband met de coronamaatregelen is deze vergadering digitaal. U kunt deze vergadering live volgen op ons Youtubekanaal.

Over welke onderwerpen spreken de bestuurder tijdens een vergadering?

De agenda en stukken met daarin de onderwerpen waarover het bestuur spreekt zijn ook openbaar. De agenda en stukken voor deze vergadering staan uiterlijk een week voordat de vergadering plaatsvindt op deze website: Bekijk via deze link de agenda en stukken.

Waar vinden de vergaderingen plaats?

Door de coronamaatregelen vinden de vergaderingen momenteel digitaal plaats. Normaal gesproken vinden de vergaderingen plaats op het kantoor van GBLT in Zwolle, aan het Lübeckplein 2.

Wie zitten er in het bestuur van GBLT?

Het algemeen bestuur van GBLT bestaat uit de vertegenwoordigers van de deelnemers van GBLT.