Bestuursleden GBLT

Het algemeen bestuur is het hoogste besluitvormend orgaan van GBLT

De bestuursleden spreken allemaal namens onze opdrachtgevers:

Afbeelding van alle bestuursleden van GBLT