Bestuursleden GBLT

Het algemeen bestuur is het hoogste besluitvormend orgaan van GBLT

Het algemeen bestuur is het hoogste bestuur van GBLT. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden van het algemeen bestuur.

De bestuursleden zijn bestuurders van onze opdrachtgevers:

Dit zijn de leden van het algemeen bestuur