Bestuursleden GBLT

Het algemeen bestuur is het hoogste besluitvormend orgaan van GBLT

De bestuursleden zijn allen afgevaardigden van onze opdrachtgevers:

Foto bestuursleden GBLT

Dagelijks bestuur en algemeen bestuur GBLT