Missie, visie en strategie GBLT

Hieronder vindt u de missie, visie en strategie van GBLT.

Missie

Wij heffen en innen belastingen en geven uitvoering aan basisregistratieve taken voor lokale overheden, tegen zo laag mogelijke kosten. Dit doen wij voor al onze deelnemende waterschappen en gemeenten.

  De deelnemende waterschappen zijn:

  • Rijn en IJssel
  • Zuiderzeeland
  • Vallei en Veluwe
  • Vechtstromen
  • Drents Overijsselse Delta

  De deelnemende gemeenten zijn:

  • Zwolle
  • Leusden
  • Dronten
  • Nijkerk
  • Dalfsen
  • Bunschoten
  • Ommen

  Visie

  GBLT is toonaangevend in belastingen.

  Strategie

  • Onze processen zijn zodanig ingericht dat wij tegen minimale kosten maximaal heffen, optimaal innen en basisregistratieve taken uitvoeren.
  • De contacten met iedereen in ons werkgebied zijn daarbij betrouwbaar en respectvol.
  • Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten met minimaal 8 gemeenten en/of met andere overheden/samenwerkingsverbanden.