Missie, visie en strategie GBLT

Hieronder vindt u de missie, visie en strategie van GBLT.

Missie

We verzorgen het hele lokale belastingproces voor onze deelnemende waterschappen en gemeenten. Dat doen we met aandacht voor de maatschappelijke vraagstukken. En met een zo hoog mogelijke service voor onze klanten.

Visie

GBLT maakt zich sterk voor goede uitvoering van lokale belastingen: eenvoudig als het kan, persoonlijk als het nodig is.

Dit betekent voor ons:

 • Wij zijn servicegericht voor klanten en onze deelnemers;
 • Wij hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding voor onze dienstverlening;
 • Wij zijn continu op zoek naar verbetering en vernieuwing;
 • Wij optimaliseren schaalvoordelen door samenwerking met andere overheden en partners;
 • Wij zijn een lerende organisatie waarbij medewerkers kansen krijgen om zich te ontwikkelen in het kader van persoonlijke en organisatorische groei.

Strategie

 • Wendbare organisatie
 • Aantoonbare datakwaliteit
 • Klantdienstverlening
 • Dienstverlening opdrachtgevers
 • Sociaal gezicht
 • Lerende organisatie