Rioolheffing Dronten

Veel percelen (gebouwen) voeren water af op de riolering van de gemeente. Direct of op een andere manier. Bent u gebruiker van zo’n perceel (gebouw)? Dan betaalt u rioolheffing. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en gebruik van de riolering. 

Wilt u weten hoeveel u moet betalen? Kijk dan op de pagina Tarieven

Als u verhuist

Verhuist u dit jaar naar een andere gemeente? 
Dan verlagen we het bedrag voor het aantal dagen dat u niet meer in de gemeente Dronten woont.

Verhuist u binnen de gemeente Dronten?
Dan verandert het aanslagbedrag niet. Volgend jaar krijgt u een aanslagbiljet voor de nieuwe woning.

Is kwijtschelding mogelijk?

Kunt u de belasting niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit is alleen mogelijk voor gebruikers van woningen. Voor niet-woningen is kwijtschelding niet mogelijk

Lees meer over kwijtschelding aanvragen.

Wijzen we uw aanvraag af? U kunt altijd in delen betalen.  

Lees meer over betalen in delen.

Foto van twee rode laarzen op een putdeksel midden in een asfaltweg