Reclamebelasting Dronten

Bent u gebruiker van een bedrijfspand in het centrum van Dronten? Bijvoorbeeld een winkel of kantoor? En heeft u een reclame-uiting die te zien is vanaf de openbare weg? Dan moet u reclamebelasting betalen.

De gemeente Dronten gebruikt dit geld om reclame te maken voor het centrum. En voor activiteiten die bezoekers naar het centrum trekken.  

Hoeveel reclamebelasting u moet betalen kunt u vinden op de pagina Tarieven.

Maakt u geen gebruik meer van het bedrijfspand?

Geef dit dan in een brief door. Stuur deze brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. We verlagen dan het te betalen bedrag. U krijgt hierover dan een brief van ons.

Is kwijtschelding mogelijk?

Bij deze belasting is kwijtschelding niet mogelijk. U kunt wel in delen betalen.

Lees meer over betalen in delen.