Reclamebelasting Dronten

U moet reclamebelasting betalen als u een reclame-uiting heeft die vanaf de openbare weg zichtbaar is op het bedrijfspand dat u gebruikt

Deze belasting geldt alleen voor gebruikers van winkels, kantoren etc. in het centrum van Dronten

De gemeente Dronten gebruikt het belastinggeld voor gezamenlijke marketing en activiteiten om bezoekers naar het centrum te trekken.

Als u geen gebruik meer maakt van het bedrijfspand, dan ontvangt u een deel van het betaalde belastinggeld terug

Maakt u in de loop van het belastingjaar geen gebruik meer van het bedrijfspand? Dan krijgt u een deel van het betaalde belastinggeld terug.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor reclamebelasting

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.