Marktgelden Ommen

Wilt u verkopen in een kraam op de weekmarkt? Dan heeft u een marktvergunning nodig. Deze vraagt u aan via de gemeente Ommen. Voor meer informatie kunt u bellen met de marktmeester op telefoonnummer 14 0529. Voor deze vergunning betaalt u kosten aan de gemeente.

Daarnaast moet u marktgeld betalen. GBLT legt het marktgeld op. U betaalt dit ook aan GBLT. Het marktgeld is een vast bedrag per jaar. Start u later dan 1 januari met de verkoop? Dan betaalt u marktgeld vanaf de startdatum.

Hoeveel u moet betalen kunt u vinden op de pagina Tarieven.

Stopt u met de verkoop?

Stond u altijd op de markt, maar stopt u met de verkoop? Geef dit dan binnen 6 weken door. U betaalt dan alleen marktgeld voor de dagen die u gebruikte. Teveel betaald marktgeld krijgt u terug. Meldt het digitaal via Mijn Loket. Of in een brief aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. 

Inloggen Mijn Loket

Is kwijtschelding mogelijk? 

Bij deze belasting is kwijtschelding niet mogelijk. U kunt wel in delen betalen. 
Lees meer over betalen in delen.