Marktgelden Ommen

Wilt u een plaats op de weekmarkt innemen? Dan heeft u een marktvergunning nodig. Voor deze vergunning betaalt u legeskosten aan de gemeente. Ook moet u marktgeld betalen. Deze legt GBLT op. 

Voorwaarden deelname markt

  • Alleen natuurlijke personen worden als standplaatshouder op de markt toegelaten;
  • U bent ingeschreven bij de kamer van Koophandel in uw regio;
  • U bent voldoende verzekerd;
  • U tekent een verklaring dat ambulante handel uw doelgroep is.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de marktmeester. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 14 0529.

Restitutie

Maakt u niet meer gebruik van uw jaarabonnement? Dan kunt u teveel betaalde marktgeld terugkrijgen. U betaalt dan alleen marktgeld voor de dagen die u wel gebruikt heeft.

U kunt géén kwijtschelding aanvragen voor marktgelden

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.