Afvalstoffenheffing (DIFTAR) Bunschoten

Hieronder vindt u informatie over afvalstoffenheffing en DIFTAR. DIFTAR staat voor differentiatie tarief. Dit betekent dat u betaalt voor hoe vaak u huisvuil aanbiedt

GBLT stuurt het aanslagbiljet naar de bewoner van een woning

De bewoner die het aanslagbiljet ontvangt is oudste persoon of de persoon die het eerst is ingeschreven bij de gemeente.

Het tarief afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen

  • een vast tarief per jaar;
  • een tarief per keer dat u restafval aanbiedt. U betaalt per keer dat u de container voor de restafval aan de weg zet of het restafval in de (ondergrondse) container doet. Dit heet DIFTAR.

Waarom wordt dit aanslagbiljet gestuurd?

Woont u op een adres waar de gemeente de plicht heeft om huishoudelijk afval op te halen? Dan moet u afvalstoffenheffing betalen.

Man zet container aan de weg

Vragen over de toegangspas of containers?

De inschrijving in de basisregistratie personen is leidend voor het beschikbaar stellen van huis-aan-huiscontainers en een toegangspas voor stortingen in de ondergrondse containers. Heeft u vragen hierover neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14033.

Kwijtschelding

U kunt voor: