Afvalstoffenheffing Bunschoten

Het tarief afvalstoffenheffing:

Het tarief voor de afvalstoffenheffing is vanaf 1 januari 2022 een vast tarief per jaar. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen een één persoons- en meerpersoonshuishouding.

In 2022 krijgt u nog een aanslag over de afvalstoffenheffing van vorig jaar

Tot en met belastingjaar 2021 geldt in Bunschoten een gedifferentieerd tarief (Diftar) voor het aanbieden van uw huisvuil. U krijgt daarom in 2022 nog een belastingaanslag voor het aanbieden van uw huisvuil in 2021. Dit is een andere belastingaanslag dan die voor de afvalstoffenheffing 2022. U betaalt dus niet dubbel.

Naar wie stuurt GBLT het aanslagbiljet afvalstoffenheffing?

GBLT stuurt een aanslagbiljet afvalstoffenheffing naar de gebruiker van een perceel. Ook als u geen afval mee geeft, stuurt GBLT u wel een aanslagbiljet. Het bedrag is een vast tarief per perceel. Dit tarief is afhankelijk van of u op 1 januari alleen woont of met meerdere personen. Lees verder onder de foto>>

Man zet container aan de weg

Heeft u vragen over de toegangspas of containers?

Neem contact op met uw gemeente via telefoonnummer  033 - 299 14 11 (lokaal tarief).

Wat gebeurt er met uw aanslag als u geen gebruiker meer bent?

  • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan wordt het totaal bedrag van de afvalstoffenheffing lager. U betaalt niet voor de dagen dat u geen gebruiker meer bent.
  • Verhuist u binnen uw gemeente? Uw aanslag verhuist dan mee. U ontvangt van GBLT geen nieuwe aanslag voor uw nieuwe adres voor dit jaar.

Kunt u kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing. Dit kan digitaal via kwijtschelding aanvragen. U kunt ook bellen met GBLT 088 - 064 55 55 om een papieren kwijtscheldingsformulier aan te vragen.

U kunt het aanslagbedrag wel in delen betalen. Dit kan met een automatische incasso.