Afvalstoffenheffing en Diftar / Reinigingsrechten Leusden

Hieronder vindt u informatie over afvalstoffenheffing, Diftar en Reinigingsrecht. DIFTAR staat voor gedifferentieerd tarief. Dit betekent dat u betaalt voor hoe vaak u huisvuil aanbiedt.

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van gebruikers van woningen waarvoor de gemeente wettelijk verplicht is huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. U betaalt een vast bedrag per jaar en daarnaast een gedifferentieerd tarief (DIFTAR) voor het aanbieden van uw huisvuil. U heeft zelf invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Wie meer huisvuil aanbiedt, moet meer betalen dan wie goed het afval scheidt en daardoor minder vaak het afval aanbiedt. U betaalt het Diftar tarief wanneer u vanaf € 1,- aan restafval aanbiedt per jaar.

U krijgt van GBLT in het huidige belastingjaar de belastingaanslag voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing (het vastrecht)

Na afloop van het jaar ontvangt u van GBLT een aanslagbiljet over het variabele deel. Het bedrag van dit variabele deel hangt af van:

 • het aantal aangeboden huisvuilzakken (30 en 60 liter); of
 • het aantal containerledigingen (140 en 240 liter) wanneer u in het buitengebied woont.

Afvalstoffenheffing bij verhuizing

 • Verhuist u binnen dezelfde gemeente?
  De afvalstoffenheffing verhuist met u mee. Volgend jaar krijgt u een nieuwe belastingaanslag voor de nieuwe woning

 • Verhuist u naar een andere gemeente?
  U moet afvalstoffenheffing betalen tot u gaat verhuizen. GBLT stuurt hierover een brief. Heeft u voor een jaar betaald? Dan krijgt u een deel van dit bedrag terug van GBLT.

 • Verhuist u van een andere gemeente naar Leusden?
  U moet afvalstoffenheffing betalen vanaf het moment dat u in Leusden woont. GBLT stuurt hierover een belastingaanslag. Lees verder onder de foto>>

Man zet container aan de weg naast andere containers

Reinigingsrecht

De reinigingsrechten worden geheven van gebruikers van (zelfstandige delen van) bedrijfspanden voor het van gemeentewege ophalen, wegbrengen en laten verwerken van bedrijfsafval van beperkte omvang. De opbrengst van de reinigingsrechten wordt gebruikt om de kosten te betalen die gemoeid zijn met het inzamelen en verwerken van het bedrijfsafval. In het belastingjaar zelf ontvangt u de aanslag voor het vaste deel van het reinigingsrecht. Na afloop van het jaar ontvangt u van GBLT een aanslagbiljet over het variabele deel. Het bedrag van dit variabele deel hangt af van het aantal aangeboden huisvuilzakken (30 en 60 liter).

Kwijtschelding kunt u aanvragen als u de belastingaanslag niet kun betalen