Precariobelasting Dalfsen

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond (bijvoorbeeld het houden van een terras of het innemen van een standplaats).

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor precariobelasting

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.