Bedrijven en digitale aangifte

GBLT kan meerdere belastingaanslagen sturen, namelijk: 

Wanneer krijgt u welke belastingaanslag?

Is uw bedrijf aangesloten op het riool?  U krijgt een belastingaanslag zuiveringsheffing.
Is uw bedrijf niet aangesloten op het riool? Uw afvalwater komt in het oppervlaktewater. Bijvoorbeeld een sloot of beek. Dan krijgt u een belastingaanslag verontreinigingsheffing.
Verhuurt u kamers in een woning in uw bezit? U krijgt een belastingaanslag zuiveringsheffing.
Bent u eigenaar van een gebouw?  Dan krijgt u daarvoor een belastingaanslag watersysteemheffing gebouwd.
Bent u eigenaar van een stuk grond? Dan krijgt u daarvoor een belastingaanslag watersysteemheffing ongebouwd of natuur.

Digitale aangifte

Voor sommige bedrijven moeten we de belastingaanslag anders berekenen. En daarvoor hebben we meer informatie nodig. In die gevallen vragen we de bedrijven om digitaal aangifte te doen. Dat geldt alleen voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. 

We sturen u hier altijd een uitnodiging per brief voor. In die brief staan een nummer en een wachtwoord. Met deze gegevens kunt u inloggen op het programma waar u aangifte mee doet.

Inloggen digitale aangifte

Of lees eerst meer over de informatie die u nodig heeft voor de digitale aangifte.

Voorlopige aanslag voor bedrijven

Bedrijven krijgen soms een voorlopige belastingaanslag voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Dat hangt af van het soort bedrijf. U leest daar hier meer over.