Waterschapsbelasting bedrijven

Bedrijven kunnen een belastingaanslag ontvangen voor drie soorten waterschapsbelastingen. Daarnaast kunnen bedrijven een belastingaanslag gemeentebelasting ontvangen.

Voor uw bedrijf ontvangt u een belastingaanslag voor waterschapsbelasting

Wij sturen een belastingaanslag voor drie waterschapsbelastingen:

  • Zuiveringsheffing is voor bedrijven die afvalwater afvoeren naar de riolering. Eigenaren van woningen met kamerverhuur ontvangen ook een belastingaanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimten.
  • Verontreinigingsheffing is voor bedrijven die afvalwater lozen op oppervlaktewater zoals sloten en beken. 
  • Watersysteemheffing is voor eigenaren van woningen, gebouwen en/of grond. U ontvangt watersysteemheffing gebouwd als u eigenaar van een pand bent. U ontvangt watersysteemheffing ongebouwd en/of watersysteemheffing natuur als u eigenaar van grond bent.

Lees via deze link meer over zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Of lees via deze link meer over watersysteemheffing.

Wij kunnen u vragen om digitaal aangifte te doen voor zuiverings- en/of verontreinigingsheffing

U heeft voor de digitale aangifte uw jaarrekening van het waterleidingsbedrijf nodig. Ook moet u de vervuilingswaarde opgeven. Lees via deze link meer over welke informatie u nodig heeft voor digitale aangifte waterschapsbelasting.

Inloggen digitale aangifte

Foto van persoon die bij een waterverwerkingscentrale staat met een maatbeker