Waterschapsbelasting bedrijven

Bedrijven kunnen een belastingaanslag ontvangen voor drie soorten waterschapsbelastingen. Daarnaast kunnen bedrijven een belastingaanslag gemeentebelasting ontvangen.

Voor uw bedrijf ontvangt u een belastingaanslag voor waterschapsbelasting

Wij sturen een belastingaanslag voor drie waterschapsbelastingen:

  • Zuiveringsheffing is voor bedrijven die afvalwater afvoeren naar de riolering. Eigenaren van woningen met kamerverhuur ontvangen ook een belastingaanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimten.
  • Verontreinigingsheffing is voor bedrijven die afvalwater lozen op oppervlaktewater zoals sloten en beken. 
  • Watersysteemheffing is voor eigenaren van woningen, gebouwen en/of grond. U ontvangt watersysteemheffing gebouwd als u eigenaar van een pand bent. U ontvangt watersysteemheffing ongebouwd en/of watersysteemheffing natuur als u eigenaar van grond bent.

Lees via deze link meer over zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Of lees via deze link meer over watersysteemheffing.

Wij kunnen u vragen om digitaal aangifte te doen voor zuiverings- en/of verontreinigingsheffing

U heeft voor de digitale aangifte uw jaarrekening van het waterleidingsbedrijf nodig. Ook moet u de vervuilingswaarde opgeven. Lees via deze link meer over welke informatie u nodig heeft voor digitale aangifte waterschapsbelasting.

Inloggen digitale aangifte

Het kan zijn dat er sinds eind 2022 dingen voor uw bedrijf zijn veranderd

Eind november sloot GBLT aan op het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat we vanaf dat moment gegevens over bedrijven uit het Handelsregister gebruikten. Hierdoor kan het zijn dat er dingen voor uw bedrijf zijn veranderd. U leest daar hier meer over.

Foto van persoon die bij een waterverwerkingscentrale staat met een maatbeker