Normbedragen kwijtschelding

De overheid stelt in de wet normbedragen vast. Normbedragen zijn vaste bedragen voor bepaalde kosten. Bijvoorbeeld voor de huur en de kosten voor de ziektekostenverzekering. Deze bedragen gebruikt GBLT in de berekeningen voor kwijtschelding. Deze normbedragen veranderen twee keer per jaar. In januari en in juli. Bij het behandelen van uw kwijtscheldingaanvraag kijken wij naar de normbedragen die gelden op het moment dat u de aanvraag deed.

Hoe gebruikt GBLT de normbedragen?

Wij kijken eerst naar uw vermogen en inkomen. Daarna kijken we welk bedrag u per maand overhoudt. Dat bedrag noemen we de maandelijkse betaalcapaciteit. We berekenen deze betaalcapaciteit als: netto inkomen - normbedragen.

Maandelijkse betaalcapaciteit x 12 = de jaarlijkse betaalcapaciteit. 80% hiervan moet u gebruiken voor de betaling van uw belastingaanslag.

Voorbeeld

Uw maandelijkse betaalcapaciteit is € 50,-

De jaarlijkse capaciteit is dan € 50,-  x 12= € 600,-

80% van € 600,- = € 480,- 

Van deze € 480,- moet u dus uw belastingaanslag betalen.

Blijkt uit onze berekeningen dat u uw belastingaanslag niet (helemaal) kunt betalen? Dan krijgt u kwijtschelding. Dat kan voor het hele bedrag zijn, of voor een deel. Wilt u weten welke normbedragen voor u gelden? Klik hieronder op de normbedragen die bij uw situatie passen.

Klik hieronder op het normbedrag waar u meer over wilt weten

 • In de tabel hieronder staat het maximum bedrag voor inkomen per 1 januari 2024. U berekent dit bedrag door alle netto inkomens in uw huishoudens bij elkaar op te tellen. Tel hier nog het vakantiegeld per maand bij op. De uitkomst is uw totale netto inkomen per maand.

  Woonsituatie Leeftijd Waterschappen Rijn en IJssel en Zuiderzeeland Gemeenten bij GBLT, Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe en Vechtstromen
  Echtgenoten beiden tussen 21 jaar en AOW-leeftijd  € 1.834,04 € 1.834,04
  Echtgenoten 1 met AOW-leeftijd of ouder

  1 tussen 21 jaar en AOW-leeftijd
  € 1.937,32 € 2.081,40
  Echtgenoten Beiden zijn AOW-leeftijd of ouder € 1.942,32 € 2.086,40

  Alleenstaande ouder

  tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 1.283,83 € 1.283,83

  Alleenstaande ouder

  AOW-leeftijd of ouder € 1.430,76 €1.531,46
  Alleenstaande tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 1.283,83 € 1.283,83
  Alleenstaande AOW-leeftijd of ouder € 1.430,76 € 1.531,46
 • Woont u met meer volwassenen in één huis? Dan geldt er een lagere kwijtscheldingsnorm. Want dan kunt u kosten delen met deze personen. Dit noemen wij kostendelers. Huisgenoten die niet meetellen voor de kostendelersnorm zijn:

  • jongeren tot 27 jaar;
  • iemand die een kamer van u huurt. Of die kostganger is bij u;
  • studenten met recht op studiefinanciering. Of op tegemoetkoming studiekosten;
  • studenten in een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-studenten).

  Bij kostendelers geldt er een speciale norm voor kwijtschelding, de 'kostendelersnorm'. In de drie tabellen hieronder staan de kwijtscheldingsnormen van kostendelers. De kostendelersnormen veranderen twee keer per jaar. In januari en juli.

 • In deze tabel vindt u de kostendelersnorm per 1 januari 2024 waarbij alle personen in het huishouden nog niet de AOW-leeftijd hebben.

  Aantal personen in huishouden Alleenstaande tussen 21 jaar en AOW-leeftijd Samenwonend tussen 21 jaar en AOW-leeftijd
  2 € 917,02 € 1.834,04
  3 € 794,75 € 1.589,80
  4 € 733,62 € 1.467,23
  5 € 696,94 € 1.393,87
 • Kostendelersnorm voor de gemeentes en Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe en Vechtstromen per 1 januari 2024 vindt u hieronder.

  Aantal personen in huishouden Alleenstaande Samenwonend en partner jonger dan AOW Samenwonend en allebei AOW
  2 € 1.043,20 € 2.081,40 € 2.086,40
  3 € 904,77 € 1.804,55 € 1.809,55
  4 € 835,56 € 1.666,12 € 1.671,12
  5 € 794,03 € 1.583,06 € 1.588,06
 • Hieronder vindt u de kostendelersnorm vanaf AOW 1 januari 2024 van de waterschappen Zuiderzeeland en Rijn en IJssel

  Aantal personen in huishouden Alleenstaande Samenwonend en partner jonger dan AOW Samenwonend en allebei AOW
  2 € 971,16 € 1.937,32 € 1.942,32
  3 € 842,34 € 1.679,68 € 1.684,68
  4 € 777,93 € 1.550,86 € 1.555,86
  5 € 739,28 €1.473,56 € 1.478,56
 • Hieronder vindt u de huurnormen per 1 januari 2024

  Maximale huur is € 879,66

  Soort huishouden Normhuur Maximale netto huur Maximale huurtoeslag
  Alleenstaande jonger dan AOW € 226,67 € 652,99 € 481,00
  Samenwonend jonger dan AOW € 226,67 € 652,99 € 389,00
  Alleenstaande vanaf AOW € 224,85 € 654,81 € 481,00
  Samenwonend vanaf AOW € 223,04 € 656,62 € 389,00
 • Normbedragen ziektekostenverzekering en zorgtoeslag per maand in 2024:

    Normpremie Maximale zorgtoeslag
  Alleenstaande of alleenstaande ouder € 42,00 € 154,00
  Samenwonend € 95,00 € 265,00

   

 • Kindgebonden budget per 1 januari 2024 voor:

  • 1 kind € 2.436,00 per jaar;
  • 2 kinderen € 4.872,00 per jaar;
  • 3 kinderen € 7.308,00 per jaar;
  • elk extra kind € 2.436,00 per jaar.

  Extra toeslagen van kindgebonden budget per 1 januari 2024 voor:

  • ieder kind van 12 t/m 15 jaar € 693,96 per jaar;
  • ieder kind van 16 t/m 17 jaar € 924,00 per jaar;
  • een ouder zonder toeslagpartner € 3.480,00 per jaar.
 • Maximale uurprijs kinderopvang per 1 januari 2024 van:

  • Dagopvang  € 10,25;
  • Buitenschoolse opvang € 9,12 ;
  • Gastouderopvang € 7,53.
 • Forfaitair bedrag € 17,70 per dag (1 januari 2024)

  • HBO/UNI Boeken en leermiddelen € 86,00 (1 januari 2024)
  • MBO Boeken en leermiddelen € 66,00 (1 januari 2024)
  • MBO Onderwijs retributie € 113,08 (1 januari 2024)
  • Eenoudertoeslag € 304,84 (1 januari 2024)