Normbedragen kwijtschelding

Voor de berekening of iemand kwijtschelding kan krijgen, staan in de wet verschillende normbedragen. Deze bedragen moet GBLT gebruiken. Hieronder staan de verschillende normbedragen die GBLT gebruikt bij kwijtschelding.

Inkomensnormen kwijtschelding per 1 januari 2020

In de tabel hieronder staat het maximum bedrag voor inkomen. U berekent dit bedrag door alle netto inkomens in uw huishoudens bij elkaar op te tellen. Hier telt u daarna nog het vakantiegeld bij op per maand. De uitkomst is uw totale netto inkomen per maand.

Woonsituatie Leeftijd Zwolle, Dronten en waterschappen Nijkerk, Leusden, Dalfsen en Bunschoten
Echtgenoten beiden tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 1.503,31 € 1.503,31
Echtgenoten 1 met AOW-leeftijd of ouder
1 tussen 21 jaar en AOW-leeftijd
€ 1.605,19 € 1.685,03
Echtgenoten Beiden zijn AOW-leeftijd of ouder € 1.615,96 € 1.695,80

Alleenstaand ouder

tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 1.052,32 € 1.052,32

Alleenstaand ouder

AOW-leeftijd of ouder € 1.187,02 € 1.242,07
Alleenstaand tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 1.052,32 € 1.052,32
Alleenstaand AOW-leeftijd of ouder € 1.187,02 € 1.242,07

Huurnormen per 1 januari 2020

Maximale huur: € 737,14

Huurnormen per 1 januari 2020

Woonsituatie Leeftijd Normhuur
Echtgenoten beiden tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 215,71
Echtgenoten 1 met AOW-leeftijd of ouder
1 tussen 21 jaar en AOW-leeftijd
€  212,08
Echtgenoten Beiden zijn AOW-leeftijd of ouder €  212,08
Alleenstaand ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 215,71
Alleenstaand ouder AOW-leeftijd of ouder € 213,89
Alleenstaand tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 215,71
Alleenstaand AOW-leeftijd of ouder € 213,89
Kostendelersnorm

Als u met meer volwassenen in één huis woont geldt er een lagere kwijtscheldingsnorm. De reden hiervoor is dat u kosten kunt delen met deze andere personen. Dit noemen wij kostendelers. Niet alle volwassenen zien wij als kostendelers. Dit geldt voor de volgende personen:

 • jongeren tot 21 jaar;
 • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen);
 • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten;
 • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

In de drie tabellen hieronder staan de kwijtscheldingsnormen van kostendelers.

Kostendelersnorm onder AOW 1 januari 2020
Aantal personen in huishouden Alleenstaand tussen 21 jaar en AOW-leeftijd Samenwonend tussen 21 jaar en AOW-leeftijd
2 € 751,66 € 1.503,31
3 € 651,43 € 1.302,87
4 € 601,32 € 1.202,65
5 € 571,26 € 1.142,52
Kostendelersnorm vanaf AOW 1 januari 2020 Nijkerk, Leusden, Dalfsen en Bunschoten
Aantal personen in huishouden Alleenstaand Samenwonend en partner jonger dan AOW Samenwonend en allebei AOW
2 € 847,90 € 1.685,03 € 1.695,80
3 € 736,28 € 1.461,80 € 1.472,57
4 € 680,47 € 1.350,18 € 1.360,95
5 € 646,99 € 1.283,21 € 1.293,98
Kostendelersnorm vanaf AOW 1 januari 2020 Zwolle, Dronten en waterschappen
Aantal personen in huishouden Alleenstaand Samenwonend en partner jonger dan AOW Samenwonend en allebei AOW
2 € 807,98 € 1.605,19 € 1.615,96
3 €  701,69 € 1.392,60 € 1.403,37
4 € 648,54 € 1.286,31 € 1.297,08
5 € 616,65 € 1.222,53 € 1.233,30
Andere normbedragen in 2020

Premie ziektekostenverzekering

 • Alleenstaanden € 33,-
 • Echtgenoten € 74,-
Kindgebonden budget

Kindgebonden budget per 1 januari 2020 voor:

 • 1 kind € 1.185,- per jaar;
 • 2 kinderen € 2.190,- per jaar;
 • 3 kinderen € 2.487,- per jaar;
 • elk extra kind € 297,- per jaar.

Toeslagen per 1 januari 2020 voor:

 • ieder kind van 12 t/m 15 jaar € 243,- per jaar;
 • ieder kind van 16 t/m 17 jaar € 434,- per jaar;
 • een ouder zonder toeslagpartner € 3.190,- per jaar.
Kostgangers

Forfaitair bedrag € 11,25 per dag

Studenten
 • HBO Boeken en leermiddelen  € 63,-
 • MBO Boeken en leermiddelen € 56,-
 • MBO Onderwijsretributie          € 97,33