Over GBLT

U kunt bij GBLT terecht met al uw vragen over gemeente- en waterschapsbelastingen

GBLT wil inwoners, bedrijven en eigenaren zo goed mogelijk helpen met de belastingen. Wij willen belasting regelen zo makkelijk mogelijk maken. Hierbij hebben wij oog voor uw situatie. Wij vragen om de meningen van inwoners, bedrijven en eigenaren om nog beter te kunnen werken.

In 2011 is GBLT ontstaan als een belastingsamenwerking. GBLT regelt de belastingen voor een aantal organisaties. Wij werken samen met zeven gemeenten en vijf waterschappen. Het gaat om de:

  • Zeven gemeenten: Zwolle, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Dronten, Dalfsen en Ommen;
  • Vijf waterschappen: Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland.

GBLT regelt de belastingen voor deze waterschappen en gemeenten

Wij bedoelen met het regelen van belastingen:

  • Ervoor zorgen dat eigenaren, inwoners en bedrijven aanslagbiljetten ontvangen. Het hangt af van uw situatie welke belastingen er op uw aanslagbiljet staan;
  • Bijhouden wie er betaalt. Wij helpen u bij problemen met betalen. Wij denken mee in oplossingen. Zoals kwijtschelding, een betalingsregeling of schuldhulp;
  • Vaststellen van de WOZ-waarde voor de zeven gemeenten. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? U kunt bij ons gratis bezwaar maken;
  • Beantwoorden van vragen, het beoordelen van aanvragen kwijtschelding en het beoordelen van bezwaren.

U krijgt ieder jaar een belastingaanslag van GBLT

U kiest zelf hoe u betaalt. U betaalt in een keer of in delen. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Bij kwijtschelding kijken wij of u minder hoeft te betalen. Bezit u een pand in de gemeenten Zwolle, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Dronten en Dalfsen? Dan krijgt u ook het taxatieverslag over de WOZ-waarde van uw pand. Het taxatieverslag staat in Mijn Loket.

Het verschilt per jaar wanneer u uw belastingaanslag krijgt

Wij geven aan wanneer wij voor uw gemeente de belastingaanslag sturen. Wij zetten hiervoor een bericht op de website en Twitter. U krijgt de belastingaanslag per post. Of digitaal via de Berichtenbox. U vindt uw belastingaanslag ook in Mijn Loket.

Met uw belastinggeld doen waterschappen en gemeenten hun werk

Uw waterschap zorgt dat u droge voeten houdt en schoon water. Bijvoorbeeld door onderhoud aan de dijken en het schoonmaken van rioolwater. Uw gemeente helpt met voorzieningen voor mensen en bedrijven. Bijvoorbeeld door onderhoud aan stoep en wegdek. Of door hulp aan kwetsbare inwoners met een laag inkomen en ouderen.

Uw gemeente en waterschap zijn opdrachtgever van GBLT

Daarom zitten er wethouders van de gemeenten en bestuursleden van de waterschappen in ons algemeen bestuur. Het algemeen bestuur komt een aantal keer per jaar samen. U kunt een vergadering van het algemeen bestuur bezoeken. Meld u aan voor het bezoeken van een vergadering.

Procesoverzicht GBLT met de verschillende processen

GBLT regelt de belastingen met miljoenen gegevens

Het beschermen en beheren van al die gegevens vinden wij een belangrijke taak. In dit overzicht ziet u hoe GBLT zijn werk doet.