Over gblt.nl

Proclaimer GBLT website

GBLT is verantwoordelijk voor de inhoud van onze website https://gblt.nl (hierna: de website). Op de website vindt u informatie om uw belastingzaken te regelen. GBLT heeft het recht inhoud aan te passen of te verwijderen, zonder u daarover te informeren. Wel kunt u de eerdere inhoud terugvinden. Hiervoor gaat u naar: https://gblt.archiefweb.eu/#archive. 

GBLT beheert de website met veel zorg

GBLT doet er veel aan om de website duidelijk, actueel, volledig en juist te houden. Toch kunnen wij fouten niet geheel voorkomen. Hieronder leggen wij uit wat dit voor u betekent.

1. De website is er als service voor u

Wij schrijven in simpele en duidelijke taal. Ook leggen wij officiële regels simpel en duidelijk aan u uit. Zodat u makkelijk uw belastingzaken kunt regelen bij GBLT. Bij het behandelen van uw verzoeken gebruikt GBLT altijd de officiële regels. Geeft u aan dat informatie op de website niet klopt? En heeft u hierover een vraag of opmerking aan GBLT over wat juist is? Dan zijn de officiële regels altijd bepalend.

Wilt u meer weten over de officiële regels bij GBLT?

Dan kunt u dat op verschillende plekken vinden. Wilt u bijvoorbeeld meer weten over:

2.    De Nederlandse versie van de website is leidend

GBLT doet er veel aan om Engelse vertalingen van Nederlandse pagina’s duidelijk, actueel, volledig en juist te houden. Daarom beheren wij de Engelse versie van de website op eenzelfde manier als de Nederlandse versie. GBLT kan niet uitsluiten dat er verschillen ontstaan waardoor de Engelse versie mogelijk onjuist te interpreteren is. Ook kunnen er door het vertalen verschillen ontstaan tussen de Nederlandse en Engelse versie. Soms is de tekst niet in dezelfde bewoording te vertalen naar het Engels. Daarom is de Nederlandse versie leidend.

3. Voor verwijzingen naar websites van derden is GBLT niet aansprakelijk

GBLT verwijst u naar de juiste plek voor informatie. Dit kan soms betekenen dat wij verwijzen naar een website van een andere organisatie. Hierbij kunnen wij niet garanderen dat u (direct) op de juiste plek aankomt. Een organisatie kan te allen tijde veranderingen in zijn eigen website aanbrengen. Daar heeft GBLT geen invloed op. GBLT is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van de website waar wij naar verwijzen.

Bent u van mening dat informatie niet klopt of ontbreekt? 

Dan horen wij graag van u hoe wij de website kunnen verbeteren. Wij vragen u hiervoor de vragenlijst voor onze website in te vullen. Wij behandelen alle informatie die u geeft vertrouwelijk.
Wilt u liever direct contact over de website of u vraag? Dan kunt u bellen met onze klantenservice via telefoonnummer 088-064 55 55. Wij zijn maandag tot en met vrijdag open van 9.00 tot 17.00 uur.