Onroerende-zaakbelasting (OZB) Ommen

Heeft u onroerend goed in de gemeente Ommen? Dan ontvangt u van ons mogelijk een belastingaanslag voor onroerende-zaakbelasting. De afkorting voor onroerende-zaakbelasting is OZB.

De OZB bestaat uit twee delen: het eigenarendeel en het gebruikersdeel

U krijgt een belastingaanslag OZB als u:

  • eigenaar van een woning of woning in aanbouw bent;
  • eigenaar van een niet-woning bent (bijvoorbeeld een bedrijfspand, garage, hoogspanningsmast);
  • gebruiker van een bedrijfspand bent (of een zelfstandig deel hiervan).

De hoogte van de OZB hangt af van uw situatie en de WOZ-waarde van de onroerende zaak

Voor verschillende situaties gelden bepaalde percentages van de WOZ-waarde. Er is een percentage voor:

  • eigenaar van een woning of woning in aanbouw;
  • eigenaar van een bedrijfspand;
  • gebruiker van een bedrijfspand (of een zelfstandig deel hiervan).

De gemeente stelt het percentage voor de OZB ieder jaar vast. Dit doet de gemeente via een verordening over OZB. GBLT stelt de WOZ-waarde vast voor de onroerende zaken.

In het taxatieverslag staat hoe wij tot de WOZ-waarde zijn gekomen. U vindt het taxatieverslag in Mijn Loket. De WOZ-waarde zelf staat ook op de voorkant van uw aanslagbiljet.

Bent u eigenaar van een pand met een woon- en bedrijfsdeel zoals een boerderij?

Via deze link leest u of wij uw pand zien als een woning of bedrijfspand.

Wij gaan bij de belastingaanslag OZB uit van de situatie per 1 januari

Bent u na 1 januari geen eigenaar of gebruiker meer? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw belastingaanslag. U moet de belastingaanslag gewoon betalen.