Onroerende-zaakbelasting (OZB) Ommen

Woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen noemen we ook wel ‘onroerende zaken’. Heeft u een onroerende zaak in de gemeente Ommen? Dan kunt  u van ons een belastingaanslag voor onroerende-zaakbelasting gekregen. De afkorting voor onroerende-zaakbelasting is OZB. 

Wanneer krijgt u een belastingaanslag OZB?

De OZB bestaat uit 2 delen. Het deel voor eigenaren en het deel voor gebruikers.
U krijgt een belastingaanslag OZB als u:

  • Eigenaar van een woning bent. Ook als de woning nog niet af is (in aanbouw).
  • Eigenaar van een niet-woning bent (bijvoorbeeld een bedrijfspand, garage, hoogspanningsmast).
  • Gebruiker van een bedrijfspand bent (of een zelfstandig deel hiervan).  

Lees verder onder de foto >>

Hoeveel OZB moet u betalen?

De hoogte van de OZB hangt af van 2 dingen:

  1. Uw situatie: bent u alleen gebruiker of ook eigenaar?
  2. De WOZ-waarde van de onroerende zaak.

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Er zijn 3 percentages:

  • Voor eigenaren van een woning.
  • Voor eigenaren van een bedrijfspand.
  • Voor gebruikers van een bedrijfspand (of een zelfstandig deel hiervan).

De gemeente stelt elk jaar de percentages OZB vast. Deze vindt u op Tarieven

GBLT stelt elk jaar de WOZ-waarde vast. Het te betalen bedrag aan OZB is dus: het percentage maal de WOZ-waarde.

In het taxatieverslag staat hoe wij de WOZ-waarde bepaalden. U vindt het taxatieverslag in Mijn Loket. De WOZ-waarde zelf staat ook op de voorkant van uw aanslagbiljet.

Bent u eigenaar van een pand waarin wonen en werken samengaan? 

Bent u eigenaar van een pand waarin wonen en werken samengaan? Bijvoorbeeld een boerderij? Bekijk dan de veelgestelde vraag over niet woningen met woondelen voor meer informatie. 

Wij gaan bij de belastingaanslag OZB uit van de situatie op 1 januari

U krijgt op 1 januari een aanslag voor het hele jaar. Verkoopt u de ‘onroerende zaak’ na 1 januari? Dan moet u nog steeds de belastingaanslag helemaal betalen. Wel verrekent de notaris in de meeste gevallen de te veel betaalde belasting met de nieuwe eigenaar.  

Is kwijtschelding mogelijk?

U kunt voor de onroerende-zaakbelasting géén kwijtschelding aanvragen. U kunt wel in delen betalen.
Lees meer over betalen in delen.