Reclamebelasting Ommen

Wanneer moet u reclamebelasting betalen?

U moet reclamebelasting betalen als u een reclame-uiting heeft. Deze is vanaf de openbare weg zichtbaar op het bedrijfspand dat u gebruikt. Deze belasting geldt alleen voor gebruikers van winkels, kantoren enzovoort in het centrum van Ommen.

Waarvoor gebruikt de gemeente het geld van de reclamebelasting?

De gemeente Ommen gebruikt het geld als subsidie voor Stichting Ondernemerfonds Centrum Ommen.

Maakt u geen gebruik meer van het bedrijfspand?

U geeft dit dan door aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. GBLT stuurt dan brief met een vermindering van het aanslagbedrag.

Kunt u kwijtschelding aanvragen voor de reclamebelasting?

U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de reclamebelasting.

U kunt het aanslagbedrag wel in delen betalen. Dit kan met een automatische incasso.