Reclamebelasting Ommen

Bent u gebruiker van een bedrijfspand in het centrum van Ommen? Bijvoorbeeld een winkel of kantoor? En heeft u een reclame-uiting die te zien is vanaf de openbare weg? Dan moet u reclamebelasting betalen.  De gemeente Ommen gebruikt dit geld als subsidie voor de Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen. Deze maakt hiermee reclame voor het centrum. En organiseert activiteiten die bezoekers naar het centrum trekken.  
Hoeveel reclamebelasting u moet betalen kunt u vinden op de pagina Tarieven

Maakt u geen gebruik meer van het bedrijfspand?

Geef dit dan in een brief door. Stuur deze brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. We verlagen dan het te betalen bedrag. U krijgt hierover dan een brief van ons.

Is kwijtschelding mogelijk? 

Bij deze belasting is kwijtschelding niet mogelijk. U kunt wel in delen betalen. 
Lees meer over betalen in delen.