Afwijzing automatische kwijtschelding op belastingaanslag

Laat u zich automatisch toetsen of u kwijtschelding kunt krijgen? Dan staat de uitslag daarvan op uw belastingaanslag. Soms is de uitslag dat u niet direct kwijtschelding krijgt. Wij adviseren u dan om toch zelf kwijtschelding aan te vragen.

Hoe vraagt u kwijtschelding aan?

  • Digitaal via Mijn Loket op gblt.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

    Inloggen in Mijn Loket

  • Schriftelijk. Bel hiervoor met GBLT. Dan sturen wij u een formulier toe.

Waarom moet u zelf kwijtschelding aanvragen?

Er is meer informatie van u nodig om te beoordelen of u kwijtschelding kunt krijgen. Hiervoor hebben wij een kwijtscheldingsaanvraag van u nodig. Wij kunnen u dan om extra informatie vragen waar dat nodig is.

Wanneer ontvangt u een beslissing?

Het duurt maximaal 3 maanden voordat u uw beslissing krijgt. Dat hangt van uw situatie af. Soms hebben wij extra informatie van u nodig. In dat geval informeren wij u per brief wat u moet doen. Hierdoor duurt het afhandelen van uw kwijtscheldingsverzoek langer.