Havengeld Bunschoten

U ontvangt een belastingaanslag havengeld als u een ligplaats heeft in de “Oude Haven”. 

Wie krijgt de belastingaanslag havengeld?

Als er meerdere personen aangewezen kunnen worden als belastingplichtige dan wordt de volgende volgorde gebruikt:

  1. de schipper;
  2. de reder;
  3. de eigenaar van het vaartuig;
  4. de persoon die gebruik maakt van het voertuig;
  5. de persoon die als vertegenwoordiger van de schipper, reder of eigenaar optreedt.

Havengeld betaalt u voor vaste ligplaatsen (jaarplaatsen) vanaf het begin van het jaar

Heeft u een ligplaats in de loop van het jaar gekregen? Dan betaalt u havengeld vanaf die datum tot het einde van het jaar.

Besluit u in de loop van het jaar geen gebruik meer te maken van een ligplaats?

Als u de ligplaats niet meer heeft, dan kunt u soms een deel van uw havengeld terugkrijgen. Meld dit binnen 6 weken. Dit kunt u doen via Mijn Loket of schriftelijk aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor havengeld

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.