Niet op tijd betalen

U heeft 2 maanden na de datum (de dagtekening) op het aanslagbiljet om het belastingbedrag aan GBLT te betalen. De dag dat dit bedrag op de bankrekening van GBLT moet staan, heet de vervaldatum. De dagtekening en de vervaldatum staan op uw aanslagbiljet.

Betaalt u niet op tijd? Dan brengt GBLT kosten in rekening. Welke kosten dit zijn leest u hieronder.

Herinnering

Heeft u de afgelopen 3 jaren op tijd betaald en nu één keer niet? GBLT stuurt u in dat geval eerst een herinnering zonder kosten.

Aanmaning

U krijgt een aanmaning als u niet op tijd betaalt. Voor het versturen van de aanmaning rekent GBLT kosten. Deze moet u ook betalen. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt af hoe hoog het belastingbedrag is dat u nog aan GBLT moet betalen.

Het totaal bedrag dat u moet betalen staat op de aanmaning. Betaal dit binnen 14 dagen na de datum die op de aanmaning staat. Doet u dat niet? Dan stuurt GBLT u een dwangbevel.

Lees meer over de aanmaning

Dwangbevel

U krijgt een dwangbevel als u na het ontvangen van de aanmaning niet op tijd betaalt. Voor het versturen van het dwangbevel rekent GBLT kosten. Deze moet u ook betalen.

Hoe hoog deze kosten zijn, hangt af van hoe hoog het belastingbedrag is dat u nog aan GBLT moet betalen. Het totaal bedrag dat u moet betalen staat op het dwangbevel. Betaal dit bedrag binnen 2 dagen na de datum die op het dwangbevel staat. Doet u dat niet? Dan komt de deurwaarder met een hernieuwd bevel tot betalen.

Lees meer over het dwangbevel

Hernieuwd bevel (exploot)

U krijgt een hernieuwd bevel als u na het dwangbevel niet op tijd betaalt. Een deurwaarder van LAVG komt bij u aan de deur met een hernieuwd bevel. Voor dit hernieuwde bevel tot betalen rekent de deurwaarder kosten. Deze moet u ook betalen.

Het totaal bedrag dat u moet betalen staat op het hernieuwd bevel. Betaal dit bedrag binnen 2 dagen na de datum die op het hernieuwd bevel staat. Doet u dat niet? Dan kan de deurwaarder andere maatregelen nemen.

Bent u niet thuis? Dan stopt de deurwaarder het hernieuwd bevel in een gesloten envelop in de brievenbus.

Lees meer over het hernieuwd bevel

Invorderingsrente

Soms moet u rente betalen. Dit heet invorderingsrente. U krijgt hierover een brief nadat u aan GBLT heeft betaald. Deze brief krijgt u alleen als u meer dan € 23,00 aan rente moet betalen. In 2 gevallen betaalt GBLT invorderingsrente aan u:

  1. Als GBLT te laat is met het terug betalen van een bedrag. Dit is alleen als GBLT u later dan 6 weken terugbetaalt.
  2. Als u in uw bezwaar heeft gevraagd om uitstel van betalen en u heeft dit uitstel niet gekregen. GBLT betaalt rente als u bericht krijgt dat u minder belasting hoeft te betalen.

Lees meer over invorderingsrente

Andere maatregelen

Heeft u niet (volledig) betaald nadat u van GBLT u een dwangbevel of hernieuwd bevel heeft gekregen? Dan kan GBLT uw eigendommen of inkomen innemen. Dit heet beslag leggen. Ook LAVG mag deze maatregelen voor GBLT uitvoeren.

De deurwaarder kan na het dwangbevel beslag leggen op:

  • uw loon of uitkering, bankrekeningen, spaarrekeningen of voorlopige teruggaaf van de belastingdienst.

De deurwaarder kan na het hernieuwd bevel beslag leggen op:

  • uw huis, bedrijfspand of auto.

Voor al deze maatregelen moet u extra kosten betalen. Deze kunnen hoog oplopen.

Deurwaarderskantoor

LAVG is het deurwaarderskantoor dat voor GBLT werkt. 

Lees hier meer over het deurwaarderskantoor