Niet op tijd betalen

U krijgt eerst een aanslagbiljet voordat u een aanmaning krijgt. U heeft twee maanden na de datum (de dagtekening) op het aanslagbiljet om het belastingbedrag aan GBLT te betalen. De dag dat dit bedrag op de bankrekening van GBLT moet staan, heet de vervaldatum. De dagtekening en de vervaldatum staan op uw aanslagbiljet.

Aanmaning

U krijgt een aanmaning als u niet op tijd betaalt. Voor het versturen van de aanmaning rekent GBLT kosten. Deze moet u ook betalen.

Voor de aanmaning betaalt u € 8,00 of € 17,00

Dit hangt af hoe hoog het belastingbedrag is dat u nog aan GBLT moet betalen: 

  • Is dit bedrag lager dan € 454,00? Dan betaalt u € 8,00.
  • Is het bedrag € 454,00 of hoger? Dan betaalt u € 17,00.

Het totaal bedrag dat u moet betalen staat op de aanmaning. Betaal dit binnen 14 dagen na de datum die op de aanmaning staat. Doet u dat niet? Dan stuurt GBLT u een dwangbevel.

Lees via deze link meer over de aanmaning

Herinnering

Heeft u de afgelopen drie jaren op tijd betaald en nu een keer niet? GBLT stuurt u in dat geval eerst een herinnering zonder kosten in plaats van een aanmaning.

Dwangbevel

U krijgt een dwangbevel als u na het ontvangen van de aanmaning niet op tijd betaalt. Voor het versturen van het dwangbevel rekent GBLT kosten. Deze moet u ook betalen.

Voor het dwangbevel betaalt u minimaal € 44,00

Het bedrag hangt af van hoe hoog het belastingbedrag is dat u nog aan GBLT moet betalen. Het totaal bedrag dat u moet betalen staat op het dwangbevel. Betaal dit bedrag binnen twee dagen na de datum die op het dwangbevel staat. Doet u dat niet? Dan komt de deurwaarder met een hernieuwd bevel tot betalen.

Lees via deze link meer over het dwangbevel

Hernieuwd bevel (exploot)

U krijgt een hernieuwd bevel als u na het dwangbevel niet op tijd betaalt. Een deurwaarder van Cannock Chase komt bij u aan de deur met een hernieuwd bevel. Voor dit hernieuwde bevel tot betalen rekent GBLT kosten. Deze moet u ook betalen.

Voor het hernieuwd bevel betaalt u € 17,00

Het totaal bedrag dat u moet betalen staat op het hernieuwd bevel. Betaal dit bedrag binnen twee dagen na de datum die op het hernieuwd bevel staat. Doet u dat niet? Dan kan GBLT andere maatregelen gebruiken.

Bent u niet thuis? Dan stopt de deurwaarder het hernieuwd bevel in een gesloten envelop in de brievenbus.

Lees via deze link meer informatie over het hernieuwd bevel

Alle informatie over invorderingskosten vindt u in de Kostenwet Invordering Rijksbelastingen.

Invorderingsrente

Soms moet u rente betalen. Dit heet invorderingsrente. U krijgt hierover een brief nadat u aan GBLT heeft betaald. Deze brief krijgt u alleen als u meer dan € 23,00 aan rente moet betalen. In twee gevallen betaalt GBLT invorderingsrente aan u:

  • Als GBLT te laat is met het terug betalen van een bedrag. Dit is alleen als GBLT u later dan 6 weken terugbetaalt.
  • Als u in uw bezwaar heeft gevraagd om uitstel van betalen en u heeft dit uitstel niet gekregen. GBLT betaalt rente als u bericht krijgt dat u minder belasting hoeft te betalen.

Lees via deze link meer over invorderingsrente

Andere maatregelen

Heeft u niet (volledig) betaald nadat u van GBLT u een dwangbevel of hernieuwd bevel heeft gekregen? Dan kan GBLT uw eigendommen of inkomen innemen. Dit heet beslag leggen.

GBLT kan na het dwangbevel beslag leggen op:

  • uw loon of uitkering, bankrekeningen, spaarrekeningen of voorlopige teruggaaf van de belastingdienst.

GBLT kan na het hernieuwd bevel beslag leggen op:

  • uw huis, bedrijfspand of auto.

Voor al deze maatregelen moet u extra kosten betalen. Deze kunnen hoog oplopen.

Cannock Chase

Cannock Chase is een deurwaarderskantoor dat werkt in opdracht van GBLT. De werkzaamheden die zij voor ons doen:

  • het hernieuwd bevel laten betekenen door de deurwaarder
  • beslag leggen op uw loon en / of uitkering 
  • beslag leggen op uw huis of bedrijfspand

Heeft u post gekregen van Cannock Chase? Of heeft Cannock Chase beslag gelegd op uw loon of huis?
Neem dan contact op met Cannock Chase in Druten. U bereikt Cannock Chase op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op 088 - 116 82 22. Of per e-mail op aipost@ccc.nl.