Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Bekijk uw taxatieverslag voordat u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde

U vindt het taxatieverslag in Mijn Loket. Bekijk uw taxatieverslag voor de uitleg over de WOZ-waarde in Mijn Loket. Klopt de WOZ-waarde volgens u niet? Dien uw bezwaarschrift in tegen de WOZ-waarde. U kunt via GBLT bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Nijkerk, Leusden en Zwolle.

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde via post of Mijn Loket

U maakt het snelst digitaal bezwaar, via Mijn Loket. Kunt u niet in Mijn Loket? Print dan het bezwaarformulier WOZ-waarde uit. Of u schrijft een brief met de reden van uw bezwaar.

Download het bezwaarformulier WOZ-waarde
Maak direct bezwaar via Mijn Loket

Periode indienen bezwaarschrift

U kunt binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Bezwaar ingediend en dan?

U krijgt van GBLT bericht zodra uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij ons binnen is. GBLT heeft tot het einde van het kalenderjaar de tijd om te beslissen op uw bezwaar. U krijgt de beslissing van GBLT per post.

Klant achter laptop met vragende blik met papieren in hand