Forensenbelasting Nijkerk

Forensenbelasting betaalt u als u meer dan 90 dagen van het jaar een gemeubileerde woning houdt. De woning is voor u of uw gezin. U of uw gezinsleden zijn niet ingeschreven in de bevolkingsadministratie van de gemeente Nijkerk.

Bepalend hiervoor is de aard van het gebruik van de tweede woning. Indien u de tweede woning voor recreatiedoeleinden gebruikt, dan moet u bij verhuur aan anderen toeristenbelasting betalen.

Hoogte van de belastingaanslag

De hoogte van de belastingaanslag forensenbelasting wordt bepaald door de waarde die aan het onderkomen is toegekend. Op basis van waardeklassen geldt een bepaald tarief.

Bijzonderheden forensenbelasting

Als er sprake is van:

  • een verhuurmachtiging, moet u deze opsturen met de aangifte.
  • eigen verhuur, moet u een register bijhouden en deze kunnen overhandigen bij de aangifte.
  • verkoop, moet u de verkoopovereenkomst opsturen naar GBLT. De forensenbelasting stop na het jaar dat u 90 dagen of meer de beschikking had over uw onderkomen.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor forensenbelasting

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.