Privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Bij GBLT gaan we daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Privacyverklaring

In de privacyverklaring geven wij uitleg hoe wij met privacy omgaan. U leest hier onder meer:

  • waarom GBLT persoonsgegevens verwerkt;
  • welke uitgangspunten GBLT hanteert bij het verwerken van persoonsgegevens;
  • welke maatregelen GBLT heeft getroffen op het gebied van gegevensbescherming;
  • welke rechten aan de betrokkenen toekomen en hoe GBLT de uitoefening ervan faciliteert;
  • hoe GBLT privacy in de organisatie heeft georganiseerd.

Wilt u meer weten? Lees de privacyverklaring van GBLT.

Register van verwerkingsactiviteiten

In het register van verwerkingsactiviteiten staat welke persoonsgegevens GBLT verwerkt voor onder andere personen en bedrijven in ons werkgebied.

Heeft u een vraag over uw privacy?

Stuur ons een e-mail via privacy@gblt.nl bij een vraag over onze privacyverklaring, het Privacybeleid, of verwerkingsregister. De mail komt terecht bij de functionaris van de Gegevensbescherming (FG) van GBLT.  Let op: dit e-mailadres is niet in gebruik voor vragen over persoonlijke belastingzaken. Heeft u vragen over uw persoonlijke belastingzaken? Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op.