Privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Bij GBLT gaan we daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Privacyverklaring

In de privacyverklaring geven wij uitleg hoe wij met privacy omgaan. U leest hier onder meer:

  • waarom GBLT persoonsgegevens verwerkt;
  • welke uitgangspunten GBLT hanteert bij het verwerken van persoonsgegevens;
  • welke maatregelen GBLT heeft getroffen op het gebied van gegevensbescherming;
  • welke rechten aan de betrokkenen toekomen en hoe GBLT de uitoefening ervan faciliteert;
  • hoe GBLT privacy in de organisatie heeft georganiseerd.

Wilt u meer weten? Lees via deze link de privacyverklaring van GBLT.

Register van verwerkingsactiviteiten

In het register van verwerkingsactiviteiten staat welke persoonsgegevens GBLT verwerkt voor onder andere personen en bedrijven in ons werkgebied.

Heeft u een vraag over uw privacy?

Stuur ons een e-mail via privacy@gblt.nl bij een vraag over onze privacyverklaring, het Privacybeleid, of verwerkingsregister. De mail komt terecht bij de functionaris van de Gegevensbescherming (FG) van GBLT.  Let op: dit e-mailadres is niet in gebruik voor vragen over persoonlijke belastingzaken. Heeft u vragen over uw persoonlijke belastingzaken? Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op.