Tarieven gemeente Dronten afgelopen drie jaar

Hieronder vindt u de tarieven voor de belasting in gemeente Dronten.

Belastingtarieven Dronten 2022 

 

Belasting Tarief 2022
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,1312% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen 0,2599% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen 0,1929% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vast bedrag (voor één persoon) € 279,18
Afvalstoffenheffing vast bedrag (voor meerdere personen) € 348,97
Rioolheffing voor woningen  € 139,22
Rioolheffing voor niet-woningen tot 500 m³ ingenomen water € 139,22
Rioolheffing voor niet-woningen 500 m³ - 1.000 m³ ingenomen water € 278,44
Rioolheffing voor niet-woningen 1.000 m³ - 2.500 m³ ingenomen water € 417,66
Rioolheffing voor niet-woningen > 2.500 m³ ingenomen water € 696,10
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: tot € 26.800,- € 145,60
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 26.800,- tot € 40.200,- € 162,61
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 40.200,- tot € 58.000,- € 327,34
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 58.000,- tot € 98.000,- € 488,89
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning:€ 98.000,- of hoger  € 674,87
Marktgelden Dronten vaste standplaatshouders € 103,20 per m¹
minimaal € 411,98
Marktgelden Dronten losse standplaatshouders € 3,05 per m¹
minimaal €9,72
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant vaste standplaatshouders € 85,61 per m¹
minimaal € 341,84
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant losse standplaatshouders € 2,04 per m¹
minimaal €7,74
Marktgelden elektra uitsluitend verlichting vast € 88,36
Marktgelden elektra alle andere gevallen vast € 155,80
Marktgelden elektra los € 2,04
Marktgelden elektra alle andere gevallen los € 3,05 
Watertoeristenbelasting € 0,95 per persoon per overnachting
Toeristenbelasting € 0,95 per persoon per overnachting
Reclamebelasting 0,2550%

Belastingtarieven Dronten 2021

Belasting Tarief 2021
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,1422% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen 0,2545% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen 0,1900% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vast bedrag € 298,78
Rioolheffing voor woningen  € 136,76
Rioolheffing voor niet-woningen tot 500 m³ ingenomen water € 136,76
Rioolheffing voor niet-woningen 500 m³ - 1.000 m³ ingenomen water € 273,52
Rioolheffing voor niet-woningen 1.000 m³ - 2.500 m³ ingenomen water € 410,28
Rioolheffing voor niet-woningen > 2.500 m³ ingenomen water €  683,80
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: tot € 26.800,- € 143,02
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 26.800,- tot € 40.200,- € 159,73
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 40.200,- tot € 58.000,- € 321,55
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 58.000,- tot € 98.000,- € 480,24
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 98.000,- of hoger € 662,94
Marktgelden Dronten vaste standplaatshouders € 101,40 per m¹
minimaal € 404,70
Marktgelden Dronten losse standplaatshouders € 3,00 per m¹
minimaal € 9,55
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant vaste standplaatshouders € 84,10 per m¹
minimaal € 335,80
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant losse standplaatshouders € 2,00 per m¹
minimaal € 7,60
Marktgelden elektra uitsluitend verlichting vast € 86,80
Marktgelden elektra alle andere gevallen vast € 153,05
Marktgelden elektra los € 2,00
Marktgelden elektra alle andere gevallen los € 3,00
Watertoeristenbelasting €  0,95 per persoon per etmaal
Toeristenbelasting € 0,95 per persoon per overnachting
Reclamebelasting 0,2550% van de WOZ-waarde

Belastingtarieven Dronten 2020 

De gemeente Dronten bepaalt de tarieven voor gemeentebelasting. Hieronder vindt u de tarieven die de gemeente Dronten voor 2020 bekend heeft gemaakt.

Belastingtarieven 2020

Belasting Tarief 2020
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,1463 % van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen 0,2368 % van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen 0,1763 % van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vast bedrag € 264,36
Rioolheffing voor woningen  € 131,-
Rioolheffing voor niet-woningen tot 500 m³ ingenomen water € 131,-
Rioolheffing voor niet-woningen 500 m³ - 1.000 m³ ingenomen water € 262,-
Rioolheffing voor niet-woningen 1.000 m³ - 2.500 m³ ingenomen water € 393,-
Rioolheffing voor niet-woningen > 2.500 m³ ingenomen water € 655,-
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: tot - € 26.800,- € 137,-
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 26.800,- - € 40.200,- € 153,-
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 40.200,- - € 58.000,- € 308,-
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 58.000,- - € 98.000,- € 460,-
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 98.000,- of hoger  € 635,-
Marktgelden Dronten vaste standplaatshouders  € 97,15 per m¹
minimaal € 387,65
Marktgelden Dronten losse standplaatshouders  € 2,90 per m¹
minimaal € 9,15 per dag of dagdeel 
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant vaste standplaatshouders € 80,55 per m¹
minimaal € 321,65
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant losse standplaatshouders € 1,90 per m¹
minimaal  € 7,30 per dag of dagdeel
Marktgelden elektra uitsluitend verlichting vast € 83,15
Marktgelden elektra alle andere gevallen vast € 146,40
Marktgelden elektra los € 1,90
Marktgelden elektra alle andere gevallen los € 2,90
Watertoeristenbelasting  € 0,95 per persoon per etmaal
Toeristenbelasting  € 0,95 per persoon per overnachting
Reclamebelasting (% van de WOZ-waarde) 0,2550% van de WOZ-waarde