Tarieven gemeente Dronten afgelopen drie jaar

Belastingtarieven Dronten 2023 

De gemeente Dronten bepaalt de tarieven voor gemeentebelastingen. Hieronder staan de tarieven 2023 per soort belasting. Zie daaronder ook de tarieven van 2022 en 2021.  

 

Belasting Tarief 2023
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,1157 % van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen 0,2653 % van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen 0,1978 % van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vast bedrag voor éénpersoonshuishouden € 282,65
Afvalstoffenheffing vast bedrag voor meerpersoonshuishouden € 353,31
Rioolheffing voor woningen  € 159,00
Rioolheffing voor niet-woningen tot 500 m³ ingenomen water € 159,00
Rioolheffing voor niet-woningen vanaf 500 m³ tot 1.000 m³ ingenomen water € 318,00
Rioolheffing voor niet-woningen vanaf 1.000 m³ tot 2.500 m³ ingenomen water € 477,00
Rioolheffing voor niet-woningen vanaf 2.500 m³ ingenomen water € 795,00
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: tot - € 26.800,- € 154,34
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 26.800,- - € 40.200,- € 172,37
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 40.200,- - € 58.000,- € 346,98
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 58.000,- - € 98.000,- € 518,22
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 98.000,- of hoger  € 715,36
Marktgelden Dronten vaste standplaatshouders  € 109,39 per m¹
minimaal € 436,70
Marktgelden Dronten losse standplaatshouders  € 3,23 per m¹
minimaal € 10,30 per dag of dagdeel 
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant vaste standplaatshouders € 90,75 per m¹
minimaal € 362,35
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant losse standplaatshouders € 2,16 per m¹
minimaal  € 8,20 per dag of dagdeel
Marktgelden elektra uitsluitend verlichting vast € 93,66
Marktgelden elektra alle andere gevallen vast € 165,15
Marktgelden elektra los € 2,16
Marktgelden elektra alle andere gevallen los € 3,23
Watertoeristenbelasting  € 1,45 per persoon per etmaal
Toeristenbelasting  € 1,45 per persoon per overnachting
Reclamebelasting (% van de WOZ-waarde) 0,273% van de WOZ-waarde

Belastingtarieven Dronten 2022 

 

Belasting Tarief 2022
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,1312% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen 0,2599% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen 0,1929% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vast bedrag (voor één persoon) € 279,18
Afvalstoffenheffing vast bedrag (voor meerdere personen) € 348,97
Rioolheffing voor woningen  € 139,22
Rioolheffing voor niet-woningen tot 500 m³ ingenomen water € 139,22
Rioolheffing voor niet-woningen 500 m³ - 1.000 m³ ingenomen water € 278,44
Rioolheffing voor niet-woningen 1.000 m³ - 2.500 m³ ingenomen water € 417,66
Rioolheffing voor niet-woningen > 2.500 m³ ingenomen water € 696,10
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: tot € 26.800,- € 145,60
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 26.800,- tot € 40.200,- € 162,61
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 40.200,- tot € 58.000,- € 327,34
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 58.000,- tot € 98.000,- € 488,89
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning:€ 98.000,- of hoger  € 674,87
Marktgelden Dronten vaste standplaatshouders € 103,20 per m¹
minimaal € 411,98
Marktgelden Dronten losse standplaatshouders € 3,05 per m¹
minimaal €9,72
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant vaste standplaatshouders € 85,61 per m¹
minimaal € 341,84
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant losse standplaatshouders € 2,04 per m¹
minimaal €7,74
Marktgelden elektra uitsluitend verlichting vast € 88,36
Marktgelden elektra alle andere gevallen vast € 155,80
Marktgelden elektra los € 2,04
Marktgelden elektra alle andere gevallen los € 3,05 
Watertoeristenbelasting € 0,95 per persoon per overnachting
Toeristenbelasting € 0,95 per persoon per overnachting
Reclamebelasting 0,2550%

Belastingtarieven Dronten 2021

Belasting Tarief 2021
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,1422% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen 0,2545% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen 0,1900% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vast bedrag € 298,78
Rioolheffing voor woningen  € 136,76
Rioolheffing voor niet-woningen tot 500 m³ ingenomen water € 136,76
Rioolheffing voor niet-woningen 500 m³ - 1.000 m³ ingenomen water € 273,52
Rioolheffing voor niet-woningen 1.000 m³ - 2.500 m³ ingenomen water € 410,28
Rioolheffing voor niet-woningen > 2.500 m³ ingenomen water €  683,80
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: tot € 26.800,- € 143,02
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 26.800,- tot € 40.200,- € 159,73
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 40.200,- tot € 58.000,- € 321,55
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 58.000,- tot € 98.000,- € 480,24
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 98.000,- of hoger € 662,94
Marktgelden Dronten vaste standplaatshouders € 101,40 per m¹
minimaal € 404,70
Marktgelden Dronten losse standplaatshouders € 3,00 per m¹
minimaal € 9,55
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant vaste standplaatshouders € 84,10 per m¹
minimaal € 335,80
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant losse standplaatshouders € 2,00 per m¹
minimaal € 7,60
Marktgelden elektra uitsluitend verlichting vast € 86,80
Marktgelden elektra alle andere gevallen vast € 153,05
Marktgelden elektra los € 2,00
Marktgelden elektra alle andere gevallen los € 3,00
Watertoeristenbelasting €  0,95 per persoon per etmaal
Toeristenbelasting € 0,95 per persoon per overnachting
Reclamebelasting 0,2550% van de WOZ-waarde