Zuiverings- en verontreinigingsheffing woningen

De hoogte van de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing voor woonruimten hangt af van het aantal bewoners van een adres.

  • Woont u alleen op een adres? Dan betaalt u voor 1 vervuilingseenheid (1 v.e.).
  • Woont u met zijn tweeën, of met meer personen op een adres? Dan betaalt u voor 3 vervuilingseenheden (3 v.e.).

Dit staat zo in de Waterschapswet. Het waterschap bepaalt elk jaar hoeveel u voor een vervuilingseenheid moet betalen. GBLT krijgt van de gemeente informatie over het aantal bewoners op een adres.

Wat is een vervuilingseenheid?

Een vervuilingseenheid staat voor de hoeveelheid vervuiling van het water. Het aantal vervuilingseenheden bepaalt hoeveel zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing u betaalt. Een meerpersoonshuishouden zorgt gemiddeld voor meer afvalwater dan een eenpersoonshuishouden. Daarom betaalt een meerpersoonshuishouden voor meer vervuilingseenheden.

Waarom betaalt een huishouden met twee personen ook voor drie vervuilingseenheden?

In artikel 122h van de Waterschapswet staat dat huishoudens voor een woonruimte voor één of drie vervuilingseenheden betalen. GBLT mag dus niet twee vervuilingseenheden rekenen, ook niet voor een huishouden van twee personen.

Verhuizing

Verhuist u binnen het gebied van het waterschap? Dan verhuist de belastingaanslag met u mee. Volgend jaar krijgt u de belastingaanslag op het nieuwe adres.  

Verhuist u naar het gebied van een ander waterschap? Dan betaalt u deze belasting tot de verhuizing. Betaalde u het bedrag voor het hele jaar al? Dan storten we een deel van het bedrag terug.