Klacht

Wij werken hard om u te helpen met uw vraag

Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Wij zoeken graag met u naar een passende oplossing.

Bespreek uw klacht eerst met de medewerker die u heeft geholpen

Uw ontevredenheid kunt u direct bespreken met de collega die u heeft geholpen. Komt u met deze medewerker niet tot een oplossing? Dan horen wij graag van u.

Meld een klacht als u er niet uitkomt met de medewerker

U kunt een klacht melden als u niet tevreden bent over de manier waarop wij u hebben geholpen. U kunt dat tot een jaar na de gebeurtenis doen. Een klacht melden kan op drie manieren:

  • U kunt uw klacht melden via de telefoon op het nummer 088-064 55 55;
  • U kunt uw klacht melden via Mijn loket.
  • U kunt uw klacht melden per brief aan GBLT. Ons adres is postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. Zet in uw brief dat het om een klacht voor de klachtencoördinator gaat.

Binnen zes weken ontvangt u een beslissing op uw klacht. Bent u het niet eens met de beslissing op uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Bent u het niet eens met een besluit van GBLT, zoals uw aanslagbiljet?

Ook dan horen wij graag van u. U kunt bezwaar maken of in beroep gaan tegen dit besluit.