Klacht

Wij doen onze best om u zo goed mogelijk te helpen

Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Wij zoeken graag met u naar een passende oplossing voor uw situatie.

Bespreek uw klacht eerst

Bent u ontevreden? Bespreek dit meteen met de collega die u hielp. Komt u met deze medewerker niet tot een oplossing? Dan horen wij graag van u.

Meld uw klacht

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij u hielpen? En komt u er samen met de medewerker niet uit? Dan kunt u een klacht melden. U kunt dat doen tot 1 jaar na de gebeurtenis. U kunt uw klacht op 3 manieren melden:

  1. U kunt uw klacht melden per telefoon op het nummer 088-064 55 55;
  2. U kunt uw klacht melden in Mijn loket;
  3. U kunt uw klacht schriftelijk melden. Stuur uw brief aan GBLT - klachten, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. Zet in uw brief dat het om een klacht voor de klachtenco√∂rdinator gaat.

Wanneer krijgt u een beslissing over uw klacht?

We bekijken uw klacht goed. Waar nodig nemen we nog contact met u op voor extra informatie. Binnen zes weken sturen we u een beslissing op uw klacht. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Bent u het niet eens met een besluit van GBLT?

Bent u het niet eens met een besluit dat wij namen? Bijvoorbeeld over onze bereikbaarheid of uw aanslagbiljet? Ook dat horen wij graag van u. U kunt bezwaar maken of in beroep gaan tegen dit besluit. Hoe dat werkt leest u op de pagina Bezwaar.