Besluiten en beleid

Sinds 1 januari 2017 publiceert GBLT besluiten en beleidsstukken via de website overheid.nl. Hieronder staan ook de vastgestelde besluiten.

Beleidsstukken