Besluiten en beleid

Per 1 januari 2017 publiceert GBLT besluiten en beleidsstukken via de website www.overheid.nl. Hieronder staan ook de vastgestelde besluiten.

2019

Het dagelijks bestuur heeft de besluiten hieronder vastgelegd. Het gaat om een genomen besluit op:

2018

Het bestuur heeft de besluiten hieronder vastgelegd. Het gaat om een genomen besluit op:

2017

Het dagelijks bestuur heeft de besluiten hieronder vastgelegd. Het gaat om een genomen besluit op:

2016

De besluiten hieronder zijn vastgelegd. Het gaat om een genomen besluit op:

2015

Het dagelijks bestuur heeft de besluiten hieronder vastgelegd. Het gaat om een genomen besluit:

2014

De besluiten hieronder zijn vastgelegd. Het gaat om een genomen besluit op:

2013

De besluiten hieronder zijn vastgelegd. Het gaat om een genomen besluit op: