Gemeentebelasting

Voor zeven gemeenten regelt GBLT de belastingen. Het gaat om de gemeenten:

Zoekt u meer informatie over de belastingen voor de gemeente die GBLT oplegt? Klik dan op de naam van uw gemeente.

We sturen belastingaanslagen aan inwoners, eigenaren en bedrijven. U betaalt deze belastingen ook via ons.

Voor deze gemeenten sturen we ook de belastingen van het waterschap. Kijk voor meer informatie hierover in het deel waterschapsbelastingen. De verschillende soorten belasting zetten we bij elkaar op één aanslagbiljet. Zo houdt u het overzicht.

Andere gemeenten

Woont u in een andere gemeente dan deze zeven? Dan krijgt u de belastingaanslag voor de gemeentebelastingen niet van GBLT.  U krijgt apart van uw gemeente een aanslagbiljet met gemeentebelastingen.

Afbeelding van de logo's gemeenten waarvoor GBLT belastingen heft en int. Met daarnaast een kaart van het werkgebied van GBLT met daarin de naam van de waterschappen en de locatie van de gemeenten. In het waterschap Drents Overijsselse Delta vallen Zwolle, Dalfsen en deels Ommen. Het andere deel van Ommen valt onder waterschap Vechtstromen. Dronten valt in het waterschap Zuiderzeeland. In Vallei en Veluwe vallen de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Leusden.