Gemeentebelasting

GBLT heft en int belastingen voor zeven gemeenten. Daarnaast heffen en innen wij waterschapsbelastingen voor vijf waterschappen. Het gaat om belastingaanslagen voor inwoners, eigenaren en bedrijven.

Voor uzelf en/of uw bedrijf ontvangt u een belastingaanslag gemeentebelasting

Het hangt van de gemeente af en het soort belasting of u de belastingaanslag van GBLT of uw gemeente ontvangt. Wij sturen belastingaanslagen voor de gemeenten Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen, Bunschoten en Ommen.

Bekijk meer informatie over de belastingen per gemeente

Kies hieronder uw gemeente voor meer informatie over de belastingen die GBLT heft en int in uw gemeente. Of kies tarieven voor de belastingbedragen van de afgelopen drie jaar voor uw gemeente.