Afvalstoffenheffing (DIFTAR) Nijkerk

Hieronder vindt u informatie over afvalstoffenheffing en DIFTAR. DIFTAR staat voor differentiatie tarief. Dit betekent dat u betaalt voor hoe vaak u huisvuil aanbiedt

Afvalstoffenheffing is een belasting die u betaalt voor aanbieden van huisvuil. De gemeente is wettelijk verplicht huisvuil op te halen.

Gebruikers van woningen betalen een vast bedrag per jaar. Daarnaast betaalt u een differentiatie tarief (DIFTAR) voor het aanbieden van uw huisvuil. U heeft dus zelf invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Wie meer huisvuil aanbiedt, betaalt meer.

Gevolgen afvalstoffenheffing als u verhuist

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan wordt het totaal bedrag van de afvalstoffenheffing lager. U betaalt niet voor de dagen dat u niet op dat adres woont. Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente Nijkerk? Dan betaalt u voor het aantal dagen op het adres waar u woont. Een verhuizing binnen Nijkerk meldt u bij de gemeente Nijkerk.

Man zet container aan de weg

Termijn DIFTAR belastingaanslag

U krijgt éénmaal per jaar de DIFTAR belastingaanslag. Deze belastingaanslag krijgt u na afloop van het belastingjaar. De DIFTAR belastingaanslag over 2019 ontvangt u in 2020. Verhuist u in de loop van het belastingjaar? Dan krijgt u na de verhuizing een afrekening van de DIFTAR.

U kunt kwijtschelding aanvragen als u niet kunt betalen

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing(vast bedrag per jaar). Voor de DIFTAR belastingaanslag (ledigingen per jaar) kunt u géén kwijtschelding aanvragen. Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.