Afvalstoffenheffing (DIFTAR) Nijkerk

Hieronder vindt u informatie over afvalstoffenheffing en DIFTAR. DIFTAR staat voor differentiatie tarief. Dit betekent dat u betaalt voor hoe vaak u huisvuil aanbiedt

Afvalstoffenheffing wordt geheven van gebruikers van woningen waarvoor de gemeente wettelijk verplicht is huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen

U betaalt een vast bedrag per jaar en daarnaast een differentiatie tarief (DIFTAR) voor het aanbieden van uw huisvuil. U heeft dus zelf invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing: wie meer huisvuil aanbiedt, moet meer betalen dan wie goed het afval scheidt en daardoor minder vaak het afval aanbiedt.

Gevolgen afvalstoffenheffing bij verhuizing

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u vermindering van het aanslagbiljet van de afvalstoffenheffing voor de nog resterende volle dagen van het belastingjaar (kalenderjaar). Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente Nijkerk? Dan wordt afvalstoffenheffing geheven voor het aantal resterende volle dagen van het belastingjaar (kalenderjaar). Een verhuizing binnen Nijkerk meldt u bij de gemeente Nijkerk.

Man zet container aan de weg

Tarieven en termijn van de rekening-DIFTAR

U krijgt voor het ledigen van containers of stortingen in een ondergrondse afvalcontainer éénmaal per jaar de DIFTAR belastingaanslag. Deze belastingaanslag krijgt u na afloop van het belastingjaar. De DIFTAR belastingaanslag over 2019 zult u dus in 2020 krijgen. Verhuist u in de loop van het belastingjaar? Dan krijgt u na de verhuizing een afrekening van de DIFTAR.

U kunt kwijtschelding aanvragen als u de belastingaanslag niet kunt betalen

U kunt voor de: