Onroerendezaakbelasting (OZB) Bunschoten

Heeft u onroerend goed in de gemeente Bunschoten? Dan ontvangt u van ons mogelijk een belastingaanslag voor onroerendezaakbelasting. De afkorting voor onroerendezaakbelasting is OZB.

De OZB bestaat uit twee delen: het eigenarendeel en het gebruikersdeel

U krijgt een belastingaanslag OZB als u:

  • eigenaar van een woning of een woning in aanbouw bent;
  • eigenaar van een niet-woning bent. (bijvoorbeeld een bedrijfspand, garage, hoogspanningsmast);
  • gebruiker van een bedrijfspand (of een zelfstandig deel hiervan).

De hoogte van de OZB hangt af van uw situatie en de WOZ-waarde

Voor verschillende situaties gelden bepaalde percentages van de WOZ-waarde. Er is een percentage voor:

  • eigenaar van een woning of een woning in aanbouw bent;
  • eigenaar van een niet-woning bent. (bijvoorbeeld een bedrijfspand, garage, hoogspanningsmast);
  • gebruiker van een bedrijfspand (of een zelfstandig deel hiervan).

De gemeente stelt het percentage voor de OZB ieder jaar vast. Dit doet de gemeente via een verordening over de OZB. GBLT stelt de WOZ-waarde vast voor de onroerende zaken.

In het taxatieverslag staat hoe wij tot de WOZ-waarde zijn gekomen. U vindt het taxatieverslag in Mijn Loket. De WOZ-waarde zelf staat ook op de voorkant van uw aanslagbiljet.

Bent u eigenaar van een pand met een woon- en bedrijfsdeel zoals een boerderij? Bekijk gblt.nl/niet-woning-met-woondelen. Via de link kunt u lezen of wij uw pand zien als woning of bedrijfspand. Lees verder onder de foto>>

Man loopt in straat

Wij gaan bij de belastingaanslag OZB uit van de situatie per 1 januari

Bent u na 1 januari geen eigenaar of gebruiker meer? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw belastingaanslag. U moet de belastingaanslag gewoon betalen. 

Kunt u de belastingaanslag OZB niet betalen?

Dan kunt u om kwijtschelding vragen.