Onroerende-zaakbelasting (OZB) Bunschoten

Woont u in de gemeente Bunschoten? Dan ontvangt u van ons mogelijk een belastingaanslag voor onroerendezaakbelasting. De afkorting voor onroerendezaakbelasting is OZB. De OZB bestaat uit twee delen. Het eigenarendeel en het gebruikersdeel.

Belastingaanslag voor OZB sturen wij aan eigenaren en gebruikers

U krijgt een belastingaanslag OZB als u:

  • eigenaar van een woning of woning in aanbouw bent;
  • eigenaar van een bedrijfspand bent;
  • gebruiker van een (zelfstandig deel van een) bedrijfspand bent. 
Man loopt in straat

De hoogte van de OZB hangt af van uw situatie en de WOZ-waarde

Voor verschillende situaties gelden bepaalde percentages van de WOZ-waarde. Er is een percentage voor:

  • eigenaar van een woning of woning in aanbouw;
  • eigenaar van een bedrijfspand;
  • gebruiker van een (zelfstandig deel van een) bedrijfspand.

De gemeente Bunschoten stelt het percentage voor de OZB ieder jaar vast. Dit doet de gemeente via een verordening over onroerendezaakbelasting.

GBLT stelt de WOZ-waarde vast voor de gemeente Bunschoten

In het taxatieverslag staat hoe wij tot de WOZ-waarde zijn gekomen. U vindt het taxatieverslag in Mijn Loket. De WOZ-waarde zelf staat ook op de achterkant van uw belastingaanslag. U kijkt hiervoor in kolom 'heffingsmaatstaf' bij 'woz-beschikking eigenaar woning'.

Wij gaan bij de belastingaanslag OZB uit van de situatie per 1 januari

Verandert tijdens het jaar uw situatie en bent u geen eigenaar of gebruiker meer? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw belastingaanslag. U moet de belastingaanslag gewoon betalen.

Bent u eigenaar van een pand met een woon- en bedrijfsdeel zoals een boerderij?

Bekijk gblt.nl/niet-woningen-met-woondelen. Via de link vindt u of wij uw pand zien als een bedrijfspand of woning.

Kunt u de belastingaanslag OZB niet betalen?

Dan kunt u om kwijtschelding vragen.