Onroerende-zaakbelasting (OZB) Bunschoten

Woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen noemen we ook wel ‘onroerende zaken’. Heeft u een onroerende zaak in de gemeente Bunschoten? Dan kunt u van ons een belastingaanslag voor onroerende-zaakbelasting krijgen. De afkorting voor onroerende-zaakbelasting is OZB. 

Wanneer krijgt u een belastingaanslag OZB?

De OZB bestaat uit 2 delen. Het deel voor eigenaren en het deel voor gebruikers.

U krijgt een belastingaanslag OZB als u:

  • Eigenaar van een woning bent. Ook als de woning nog niet af is (in aanbouw).
  • Eigenaar van een niet-woning bent (bijvoorbeeld een bedrijfspand, garage, hoogspanningsmast).
  • Gebruiker van een bedrijfspand bent (of een zelfstandig deel hiervan).  

Lees verder onder de foto >>

Hoeveel OZB moet u betalen?

De hoogte van de OZB hangt af van 2 dingen:

  1. Uw situatie: bent u alleen gebruiker of ook eigenaar?
  2. De WOZ-waarde van de onroerende zaak.

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Er zijn 3 percentages:

  • Voor eigenaren van een woning.
  • Voor eigenaren van een bedrijfspand.
  • Voor gebruikers van een bedrijfspand (of een zelfstandig deel hiervan).

De gemeente stelt elk jaar de percentages OZB vast. Deze vindt u op de pagina Tarieven

GBLT stelt elk jaar de WOZ-waarde vast. Het bedrag aan OZB is dus: het percentage maal de WOZ-waarde. 

In het taxatieverslag staat hoe wij de WOZ-waarde bepaalden. U vindt het taxatieverslag in Mijn Loket. De WOZ-waarde zelf staat ook op de voorkant van uw aanslagbiljet. 

Bent u eigenaar van een pand waarin wonen en werken samengaan? 

Bent u eigenaar van een pand waarin wonen en werken samengaan? Bijvoorbeeld een boerderij? Bekijk dan de veelgestelde vraag 'Wat gebeurt er met niet-woningen met woondelen? '. Daar kunt u lezen of wij uw pand zien als een woning of bedrijfspand.

Wij gaan bij de belastingaanslag OZB uit van de situatie op 1 januari

U krijgt een belastingaanslag voor het hele jaar. Verkoopt u de ‘onroerende zaak’ na 1 januari? Dan moet u nog steeds de belastingaanslag helemaal betalen. Wel verrekent de notaris in de meeste gevallen de te veel betaalde belasting met de nieuwe eigenaar. 

Is kwijtschelding mogelijk?

Kunt u het bedrag voor de OZB eigenaren (alleen woningen) niet betalen? Dan kunt u om kwijtschelding vragen.

Lees meer over kwijtschelding aanvragen.

Voor de OZB gebruikers is kwijtschelding niet mogelijk.

Krijgt u geen kwijtschelding? U kunt wel in delen betalen.

Lees meer over betalen in delen.