Tarieven waterschap Vechtstromen afgelopen vier jaar

Bekijk hieronder de tarieven waterschapsbelasting voor waterschap Vechtstromen.

Belastingtarieven 2021 waterschap Vechtstromen

Belasting Tarief 2021
Zuiveringsheffing bedrijven € 54,69 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 54,69 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven  € 54,69 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 54,69 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 81,26 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0361 % van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 65,81 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,65 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 16,45 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0090 % van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd wegen € 131,62 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd waterberging € 16,45 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd wegen in waterbergingsgebieden € 32,91 per hectare

Belastingtarieven 2020 waterschap Vechtstromen

Belasting Tarief 2020
Zuiveringsheffing bedrijven € 52,15 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 52,15 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 52,15 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 52,15 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 78,51 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0384% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 62,60 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,43 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 15,65 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0096% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd wegen € 125,20 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd waterberging € 15,65 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd wegen in waterbergingsgebieden € 31,30 per hectare

Belastingtarieven 2019 waterschap Vechtstromen

Belasting Tarief 2019
Zuiveringsheffing bedrijven € 50,45 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 50,45 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 50,45 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 50,45 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 75,01 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0404% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 59,47 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,21 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 14,87 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0101% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd wegen € 118,94 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd waterberging € 14,87 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd wegen in waterbergingsgebieden € 29,74 per hectare

 

Belastingtarieven 2018 waterschap Vechtstromen

Belasting Tarief 2018
Zuiveringsheffing bedrijven € 50,29 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 50,29 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 50,29 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 50,29 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 67,84 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0416% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 57,22 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,06 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 14,31 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0104% van de WOZ-waarde
watersysteemheffing ongebouwd wegen € 114,44 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd waterberging € 14,31 per hectare
Watersysteemheffing wegen in waterbergingsgebieden € 28,61 per hectare