Tarieven waterschap Vechtstromen afgelopen vijf jaar

Bekijk hieronder de tarieven waterschapsbelasting voor waterschap Vechtstromen.

Belastingtarieven 2024 waterschap Vechtstromen

Belasting Tarief 2024
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten € 71,20 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woonruimten € 71,20 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten € 71,20 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woonruimten € 71,20 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 92,78 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0314% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 59,35 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,64 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 14,84 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0079% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd wegen € 118,70 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd waterberging € 14,84 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd wegen in waterbergingsgebieden € 29,68 per hectare

 

Belastingtarieven 2023 waterschap Vechtstromen

Belasting Tarief 2023
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten € 63,67 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woonruimten € 63,67 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten € 63,67 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woonruimten € 63,67 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 86,07 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0308% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 62,19 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,73 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 15,55 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0077% van de WOZ-waarde
watersysteemheffing ongebouwd wegen € 124,38 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd waterberging € 15,55 per hectare
Watersysteemheffing wegen in waterbergingsgebieden € 31,10 per hectare

 

Belastingtarieven 2022 waterschap Vechtstromen

Belasting Tarief 2022
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten € 57,50 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woonruimten € 57,50 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten  € 57,50 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woonruimten € 57,50 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 83,53 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0343% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 63,50 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,65 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 15,88 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0086% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd wegen € 127,00 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd waterberging € 15,88 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd wegen in waterbergingsgebieden € 31,75 per hectare

Belastingtarieven 2021 waterschap Vechtstromen

Belasting Tarief 2021
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten € 54,69 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woonruimten € 54,69 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten  € 54,69 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woonruimten € 54,69 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 81,26 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0361 % van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 65,81 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,65 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 16,45 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0090 % van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd wegen € 131,62 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd waterberging € 16,45 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd wegen in waterbergingsgebieden € 32,91 per hectare

Belastingtarieven 2020 waterschap Vechtstromen

Belasting Tarief 2020
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten € 52,15 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woonruimten € 52,15 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten € 52,15 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woonruimten € 52,15 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 78,51 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0384% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 62,60 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,43 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 15,65 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0096% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd wegen € 125,20 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd waterberging € 15,65 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd wegen in waterbergingsgebieden € 31,30 per hectare