Tarieven waterschap Vechtstromen afgelopen vier jaar

Bekijk hieronder de tarieven waterschapsbelasting voor waterschap Vechtstromen.

Belastingtarieven 2020 waterschap Vechtstromen

Belasting Tarief 2020
Zuiveringsheffing bedrijven € 52,15 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 52,15 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 52,15 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 52,15 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 78,51 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0384% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 62,60 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,43 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 15,65 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0096% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd wegen € 125,20 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd waterberging € 15,65 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd wegen in waterbergingsgebieden € 31,30 per hectare

Belastingtarieven 2019 waterschap Vechtstromen

Belasting Tarief
Zuiveringsheffing bedrijven € 50,45 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 50,45 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 50,45 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 50,45 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 75,01 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0404% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 59,47 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,21 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 14,87 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0101% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd wegen € 118,94 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd waterberging € 14,87 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd wegen in waterbergingsgebieden € 29,74 per hectare

 

Belastingtarieven 2018 waterschap Vechtstromen

Belasting Tarief
Zuiveringsheffing bedrijven € 50,29 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 50,29 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 50,29 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 50,29 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 67,84 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0416% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 57,22 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,06 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 14,31 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0104% van de WOZ-waarde
watersysteemheffing ongebouwd wegen € 114,44 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd waterberging € 14,31 per hectare
Watersysteemheffing wegen in waterbergingsgebieden € 28,61 per hectare

 

Belastingtarieven 2017 waterschap Vechtstromen

Belasting Tarief
Zuiveringsheffing bedrijven € 50,24 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 50,24 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 50,24 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 50,24 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 61,86 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0418% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 55,16 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 3,70 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 13,79 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0105% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd wegen € 110,32 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd waterberging € 13,79 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd wegen in waterbergingsgebieden € 27,58 per hectare