Inzicht in waterschapsbelastingen voor notaris

U wilt informatie over de waterschapsbelastingen

Bijvoorbeeld om de zakelijke lasten bij transportakten te kunnen verrekenen. U kunt hiervoor Notarisweb gebruiken. In Notarisweb kunt u op ieder gewenst moment de actuele waterschapsbelastingen bekijken.

U vraagt gratis een gebruikersnaam en wachtwoord aan per brief

U stuurt een brief aan GBLT met de vraag om inloggegevens en uw e-mailadres. Daarnaast moet u een kopie van uw akte van oprichting meesturen. U stuurt de brief aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle.

U krijgt binnen enkele dagen een e-mail met inloggegevens 

In deze e-mail staat een gebruikersnaam en een wachtwoord. Met deze gegevens kunt u inloggen in Notarisweb. Er zijn geen kosten verbonden aan het bekijken van gegevens in Notarisweb.