Waterschap Zuiderzeeland

Het werkgebied van waterschap Zuiderzeeland ligt in de provincie Flevoland

Het werkgebied van Waterschap Zuiderzeeland ligt in de provincie Flevoland en een klein deel van de gemeente Steenwijkerland en de gemeente De Fryske Marren. Wilt u weten welk waterschap actief is bij u in de buurt? Ga via deze link naar de website van het waterschap en vul uw postcode in.

Waterschapsbelasting bij Zuiderzeeland

In Flevoland wonen en werken we bijna helemaal onder de zeespiegel, op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Om het leven op ons lage land mogelijk te maken doen we bij Waterschap Zuiderzeeland veel werk. Zuiderzeeland houdt de dijken sterk, zorgt voor de gemalen en stuwen en maken afvalwater schoon. Ondertussen verandert het klimaat en bereidt Zuiderzeeland zich voor op een toekomst met steeds extremer weer. Om het waterbeheer op orde te houden is het nodig dat Zuiderzeeland investeert. Dat gaat de komende jaren zorgen voor hogere kosten.

Natuurlijk probeert het waterschap de kosten - en daarmee de belasting die u betaalt - zo laag mogelijk te houden. Daarom werkt Zuiderzeeland samen, doen zij hun werk slim en vernieuwend en zetten zij in op energiebesparing en het zelf opwekken van energie. Om de kosten die het waterschap maakt te kunnen betalen, innen we belasting. Bekijk via deze link de folder van Waterschap Zuiderzeeland om te lezen wat er met uw bijdrage gedaan wordt. Of ga naar www.zuiderzeeland.nl voor meer informatie.

Zuiderzeeland stelt ieder jaar vast hoe hoog de waterschapsbelastingen zijn

Het waterschap stelt ieder jaar de bedragen waterschapsbelasting vast in een officieel besluit. Alle officiële besluiten van het waterschap zijn terug te vinden op overheid.nl bij bekendmakingen. U vindt hier ook alle officiële besluiten van alle andere overheidsorganisaties zoals die van GBLT.

Hieronder vindt u een overzicht van de waterschapsbelastingen afgelopen vier jaar voor Zuiderzeeland

GBLT kijkt naar uw situatie, de heffingsmaatstaf en het tarief om tot het belastingbedrag te komen. De heffingsmaatstaf is de manier waarop de hoogte van de belasting wordt bepaald. Het tarief is een vast bedrag of percentage dat per één onderdeel van de heffingsmaatstaf geldt. Bij zuiveringsheffing is de heffingsmaatstaf bijvoorbeeld vervuilingseenheden (v.e.).
bekijk via deze link de tarieven van uw waterschap.

Het waterschap Zuiderzeeland is actief in de gemeenten Almere, De Fryske Marren, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Steenwijkerland, Urk en Zeewolde.