Waterschap Zuiderzeeland

Op deze pagina leest u meer over waterschap Zuiderzeeland.

Zuiderzeeland is actief in 8 gemeenten in Flevoland, Friesland en Overijssel

Waterschap Zuiderzeeland werkt in:

Almere Noordoostpolder
De Fryske Marren Steenwijkerland
Dronten Urk
Lelystad Zeewolde

Sommige gemeenten liggen helemaal binnen het gebied van Zuiderzeeland Andere gemeenten maar voor een deel. Wilt u weten onder welk waterschap u valt? Kijk dan op de site van de Unie van Waterschappen. Vul op de site uw postcode in. 

Waterschapsbelasting

Het waterschap zorgt voor veilige dijken. En voor genoeg en schoon water in uw omgeving. Zo kunt u veilig wonen, werken en ontspannen. Dit betaalt het waterschap vanuit de belastingen die u betaalt. Elk jaar stelt het waterschap de tarieven voor verschillende belastingen vast. Dat kan een vast bedrag zijn. Of bijvoorbeeld een percentage van uw WOZ-waarde.

Wilt u meer weten?

Bron: Waterschap Zuiderzeeland