Toeristenbelasting Dalfsen

Bent u eigenaar van u een onderkomen waar u tegen vergoeding mensen laat slapen die niet in de gemeente Dalfsen wonen? Dan krijgt u een belastingaanslag toeristenbelasting. U kunt denken aan een hotel, conferentieoord, vakantie-onderkomen, mobiel kampeeronderkomen, vaste standplaatsen of ruimtes die u niet beroepsmatig verhuurt..

Aanmeldingsplicht voor toeristenbelasting

Als u toeristen de mogelijkheid biedt tot verblijf, dan bent u verplicht hiervan een melding te maken bij de gemeente en bij GBLT. Aanmelden kan via gemeente@gblt.nl of schriftelijk via GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

U krijgt een voorlopige en definitieve belastingaanslag

Van tevoren geeft u een schatting van het aantal verwachte overnachtingen. Op basis van deze schatting stuurt GBLT u een voorlopige aanslag toeristenbelasting. Na afloop van het jaar doet u aangifte van het werkelijke aantal overnachtingen, waarna een definitieve aanslag toeristenbelasting volgt.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor toeristenbelasting

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.