Toeristenbelasting Ommen

Biedt u betaalde overnachtingen aan aan mensen die niet in de gemeente Ommen wonen? Dan krijgt u een belastingaanslag toeristenbelasting. Denk aan bijvoorbeeld een hotel, camping, bed & breakfast, enzovoorts.

Aanmeldingsplicht voor toeristenbelasting

Biedt u toeristen de mogelijkheid tot verblijf? Dit moet u melden bij de gemeente en GBLT. Bij GBLT kunt u dit melden via gemeente@gblt.nl of schriftelijk naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

U krijgt een voorlopige en definitieve belastingaanslag

Van tevoren geeft u een schatting van het aantal verwachte overnachtingen. Op basis van deze schatting stuurt GBLT u een voorlopige aanslag toeristenbelasting. Na afloop van het jaar doet u aangifte van het werkelijke aantal overnachtingen, waarna een definitieve aanslag toeristenbelasting volgt.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor toeristenbelasting

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.