Betalen in delen

Betaal uw belastingaanslag in delen met automatische incasso

Wilt of kunt u het totale bedrag van de belastingaanslag niet in één keer betalen? Dan kunt u ook in delen betalen. Met uw toestemming haalt GBLT het bedrag dan in tien gelijke delen van uw bankrekening af. Dit heet automatische incasso.

U geeft één keer toestemming voor betalen in delen (een machtiging voor automatische incasso)

Die toestemming geldt voor alle belastingaanslagen die wij aan u sturen. In dit jaar én in volgende jaren. U hoeft dus niet elk jaar opnieuw toestemming te geven. Zo betaalt u altijd op tijd en hoeft u verder niets te doen. U regelt betalen in delen het snelst via Mijn Loket. Vraagt u een machtiging voor automatisch in delen te betalen aan ruim ná de betaaldatum op het aanslagbiljet? Dan schrijft GBLT alleen de volgende jaren in delen van uw bankrekening af.

Inloggen Mijn Loket

Toestemming geven met DigiD via Mijn Loket

Via onze website logt u in op Mijn Loket. U betaalt dan automatisch voor alle belastingaanslagen die wij u sturen. Uw toestemming en bankrekeningnummer kunt u op elk moment weer aanpassen via Mijn Loket.

Toestemming geven zonder DigiD

Heeft u geen DigiD? Vraag dan een toestemmingsformulier aan. Bel daarvoor het Klantcontactcentrum op 088–064 55 55. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Wij sturen u dan per e-mail of post het formulier toe. Vul het formulier in, onderteken het en stuur het terug naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle.

Let op: het duurt minstens twee weken voordat automatische incasso geregeld is met het toestemmingsformulier. Het betalen in delen begint nadat wij uw toestemming hebben verwerkt. GBLT schrijft altijd af rond de 26ste van de maand.

GBLT schrijft af in tien gelijke delen

Geeft u de toestemming om automatisch in delen te betalen af nadat de vervaldatum van de belastingaanslag is verstreken? Dan schrijft GBLT uw belastingaanslag in het overgebleven aantal delen van uw bankrekening af. Dat is dus in minder dan tien delen.
Hoeveel delen precies hangt af van het moment dat uw toestemming om automatisch in delen betalen is verwerkt. Vanaf de volgende aanslag schrijven we wel in tien delen af.

Bijvoorbeeld:
U heeft een belastingaanslag ontvangen die u moet betalen voor 31 december. Geeft u de toestemming voor het automatisch in delen betalen op 7 januari? Dan schrijft GBLT die belastingaanslag af in tien delen.

U heeft een belastingaanslag ontvangen die u moet betalen voor 31 december. Geeft u de toestemming voor het automatisch in delen betalen op 10 februari? Dan schrijft GBLT die belastingaanslag af in negen delen.

Als de afschrijving door GBLT niet lukt

Lukt het GBLT niet om van uw bankrekening af te schrijven? Bijvoorbeeld omdat er te weinig geld op de rekening staat? Dan krijgt GBLT hierover bericht van uw bank. Wij sturen u dan een brief. Het te betalen bedrag verdelen wij over de andere delen.

Let op: Het bedrag dat u betaalt per maand wordt hoger. Kunt u daarna nog een keer niet betalen? Dan stopt de automatische incasso. Neem in deze situatie contact met ons op. Lees verder onder de foto >>

biljetten en stapeltjes muntgeld

Automatische incasso is in twee situaties niet mogelijk

Betalen in delen via automatische incasso is niet mogelijk voor:

  • de parkeerbelasting van de gemeente Dronten. Dit bedrag moet u zelf overmaken aan GBLT.
  • belastingaanslagen met een totaalbedrag boven €4.500,- van de gemeente Zwolle. In dit geval schrijft GBLT in één keer het totaalbedrag af. Dit gebeurt in de maand na dagtekening van de belastingaanslag.

Uw toestemming geldt alleen voor uzelf

Na uw toestemming betaalt u alleen automatisch voor de belastingaanslagen op uw eigen naam. Komt er een belastingaanslag binnen op uw adres op een andere naam? Bijvoorbeeld op de naam van uw partner? Dan moet uw partner hiervoor zelf toestemming geven voor het betalen in delen via automatische incasso. Dit regelt uw partner het snelst via Mijn Loket.

U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken

Wilt u niet meer betalen in delen via automatische incasso? Dan kunt u uw toestemming weer intrekken. Dat kan op elk moment. De snelste manier is via Mijn Loket.

Maakt u geen gebruik van Mijn Loket? Bel daarvoor het Klantcontactcentrum op 088–064 55 55. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Wij helpen u graag verder.

Let op: Als u uw toestemming intrekt, moet u het openstaande bedrag in één keer betalen aan GBLT. Betaal met iDEAL via Mijn Loket. Dan weet u zeker dat uw betaling op de juiste manier bij ons komt. Maakt u geen gebruik van Mijn Loket? Vul dan bij de betaling altijd uw aanslagnummer in. Deze staat op het aanslagbiljet. Zonder aanslagnummer kunnen wij niet zien voor welke belastingaanslag u betaalt!

Als u het niet eens bent met een afschrijving

Bent u het niet eens met een afschrijving van GBLT? Dan kunt u via uw bank regelen dat het bedrag terug wordt gestort. Dit heet storneren. Hier heeft u 56 dagen de tijd voor.

Let op:Als u twee keer het geld terug laat storten, eindigt u het automatisch betalen in delen voor die belastingaanslag. U moet dan het openstaande bedrag in één keer betalen. We raden u daarom aan altijd eerst contact op te nemen met GBLT.

U kunt om een betalingsregeling vragen

Kunt u niet automatisch in delen betalen? Dan kunt u vragen om een betalingsregeling. We maken dan de afspraak dat u zelf in delen aan GBLT betaalt. U kunt op twee manieren een betalingsregeling aanvragen:

  • telefonisch via 088-064 55 55 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur;
  • per brief aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. In de brief geeft u de volgende gegevens:
    • in hoeveel keer u het bedrag kunt betalen;
    • het bedrag dat u per keer kunt betalen
    • uw naam, adres, handtekening en telefoonnummer.