Betalen in delen

Wilt of kunt u het totale bedrag van de belastingaanslag niet in één keer betalen? Dan kunt u ook in delen betalen. Met uw toestemming haalt GBLT het bedrag dan in delen van uw bankrekening af. Standaard schrijft GBLT tien delen rond de 26e van de maand af. U kunt ook kiezen voor minder delen en/of op een andere datum. 

Dit heet automatische incasso.

U geeft één keer toestemming voor automatisch betalen in delen

Die toestemming geldt voor alle belastingaanslagen die wij u sturen. In dit jaar én in volgende jaren. U hoeft dus niet elk jaar opnieuw toestemming te geven. Zo betaalt u altijd op tijd en hoeft u verder niets te doen. U regelt betalen in delen het snelst via Mijn Loket. Geeft u pas  ruim ná de betaaldatum op het aanslagbiljet toestemming? Dan schrijft GBLT alleen de volgende jaren in delen van uw bankrekening af. U kunt GBLT op twee manieren toestemming geven:

  • Toestemming geven met DigiD via Mijn Loket

Via onze website logt u in op Mijn Loket. Via eMandate geeft u dan toestemming in uw eigen bankomgeving. Uw toestemming en rekeningnummer kunt u hier op ieder moment aanpassen.

Let op: niet iedere bank gebruikt eMandate. Heeft uw bank deze service niet? Dan kunt u het toestemmingsformulier gebruiken.

Inloggen Mijn Loket

  • Toestemming geven zonder DigiD

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u met dit formulier toestemming geven. U vult voor het printen het formulier helemaal in. Vergeet na het printen niet uw handtekening op het formulier te zetten. Stuur het formulier naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Ook zonder aanslagnummer kunt u dit formulier gebruiken. 

Let op: het duurt minstens twee weken voordat automatisch betalen in delen geregeld is met het toestemmingsformulier. Het betalen in delen begint na verwerking van uw toestemming.

Gaf u GBLT al eerder toestemming? Dan staat dit op uw aanslagbiljet.

Uw toestemming geldt alleen voor uzelf

Na uw toestemming betaalt u alleen automatisch voor de belastingaanslagen op uw eigen naam. Komt er een belastingaanslag binnen op uw adres op een andere naam? Bijvoorbeeld op de naam van uw partner? Dan moet die persoon hiervoor zelf apart toestemming geven. 

U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken

Wilt u niet meer in delen betalen? Dan kunt u uw toestemming weer intrekken. Dat kan op drie manieren:

  • Via Mijn Loket.
  • U geeft uw bank opdracht om de toestemming in te trekken.
  • U stuurt GBLT een brief waarin u laat weten dat u de toestemming intrekt. Deze brief stuurt u naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Let op: Trekt u u uw toestemming in? Dan moet u het bedrag dat nog open staat in één keer betalen aan GBLT. Betaal met iDEAL via Mijn Loket. Dan weet u zeker dat uw betaling op de juiste manier bij ons komt. Maakt u geen gebruik van Mijn Loket? Vul dan bij de betaling altijd uw aanslagnummer in. Dit staat op het aanslagbiljet. Zonder aanslagnummer kunnen wij niet zien voor welke belastingaanslag u betaalt!

Lees meer over de regels voor betalen in delen met automatische incasso

Als het GBLT niet lukt geld af te schrijven

Lukt het GBLT niet om van uw bankrekening af te schrijven? Dan krijgt GBLT hierover bericht van uw bank. Wij sturen u dan een brief. Het nog openstaande bedrag verdelen wij over de andere delen.

Let op: Het maandbedrag wordt hierna hoger. Kunt u daarna nog een keer niet betalen? Dan stopt het automatisch betalen in delen. Neem in deze situatie contact met ons op. 

Als u het niet eens bent met een afschrijving

Bent u het niet eens met een afschrijving van GBLT? Dan kunt u het bedrag via uw bank terug laten storten. Dit heet storneren. Hier heeft u 56 dagen de tijd voor.

Let op: Laat u twee keer het geld terug storten? Dan eindigt u het automatisch betalen in delen voor die belastingaanslag. U moet dan het bedrag dat nog open staat in één keer betalen. We raden u daarom aan altijd eerst contact op te nemen met GBLT.

Automatisch betalen in delen is in deze situaties niet mogelijk

Betalen in delen via automatische incasso is niet mogelijk voor:

  • de parkeerbelasting van de gemeente Dronten. Dit bedrag moet u zelf overmaken aan GBLT.
  • belastingaanslagen van meer dan € 4.500,00 bij elkaar van de gemeente Zwolle. In dit geval schrijft GBLT in één keer het  hele bedrag af. Dit gebeurt in de maand na de datum op de belastingaanslag.
  • bedragen van minder dan € 10,00 bij elkaar schrijft GBLT in één keer van uw bankrekening af.