Betalen in delen

Wilt of kunt u het totale bedrag van de belastingaanslag niet in één keer betalen? Dan kunt u ook in delen betalen. Met uw toestemming haalt GBLT het bedrag dan in delen van uw bankrekening af. Standaard zijn dit tien delen die GBLT rond de 26e van de maand afschrijft. U kunt ook kiezen voor minder delen en/of op een andere datum. 

Dit heet automatische incasso.

U geeft één keer toestemming voor automatisch betalen in delen

Die toestemming geldt voor alle belastingaanslagen die wij aan u sturen. In dit jaar én in volgende jaren. U hoeft dus niet elk jaar opnieuw toestemming te geven. Zo betaalt u altijd op tijd en hoeft u verder niets te doen. U regelt betalen in delen het snelst via Mijn Loket. Vraagt u een machtiging voor automatisch in delen te betalen aan, ruim ná de betaaldatum op het aanslagbiljet? Dan schrijft GBLT alleen de volgende jaren in delen van uw bankrekening af. U kunt GBLT op drie manieren toestemming geven:

  • Toestemming geven met DigiD via Mijn Loket

Via onze website logt u in op Mijn Loket. Via eMandate geeft u dan toestemming in uw eigen bankomgeving. Uw toestemming en rekeningnummer kunt u hier op ieder moment aanpassen.

Let op: niet iedere bank maakt gebruik van eMandate. Heeft uw bank deze service niet? Dan kunt u gebruik maken van het toestemmingsformulier.  

Inloggen Mijn Loket

  • Toestemming geven zonder DigiD

Heeft u geen DigiD? Vraag dan een toestemmingsformulier aan. Bel daarvoor het Klantcontactcentrum op nummer 088–064 55 55. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Wij sturen u dan per e-mail of post het formulier toe. Vul het formulier in, onderteken het en stuur het terug naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle.

Let op: het duurt minstens twee weken voordat automatisch betalen in delen geregeld is met het toestemmingsformulier. Het betalen in delen begint nadat wij uw toestemming hebben verwerkt. Standaard schrijft GBLT altijd af rond de 26e van de maand.

Als u GBLT al toestemming heeft gegeven, dan staat dit op uw aanslagbiljet.

  • Toestemming geven met dit formulier

U kunt met dit formulier toestemming geven. U vul het formulier volledig in, voordat u het print. Vergeet na het printen niet uw handtekening op het formulier te zetten. Stuur het formulier naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Ook zonder aanslagnummer kunt u dit formulier gebruiken. 

Let op: het duurt minstens twee weken voordat automatisch betalen in delen geregeld is met het toestemmingsformulier. Het betalen in delen begint nadat wij uw toestemming hebben verwerkt. Standaard schrijft GBLT altijd af rond de 26e van de maand.

Uw toestemming geldt alleen voor uzelf

Na uw toestemming betaalt u alleen automatisch voor de belastingaanslagen op uw eigen naam. Komt er een belastingaanslag binnen op uw adres op een andere naam? Bijvoorbeeld op de naam van uw partner? Dan moet uw partner hiervoor zelf toestemming geven voor het betalen in delen via automatische incasso. Dit regelt uw partner het snelst via Mijn Loket of zoals hierboven staat uitgelegd. 

U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken

Wilt u niet meer betalen in delen via automatische incasso? Dan kunt u uw toestemming weer intrekken. Dat kan op drie manieren:

  • via Mijn Loket
  • u geeft uw bank opdracht om de toestemming in te trekken
  • u stuurt GBLT een brief waarin u laat weten dat u de toestemming intrekt. Deze brief stuurt u naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle

Let op: Als u uw toestemming intrekt, moet u het openstaande bedrag in één keer betalen aan GBLT. Betaal met iDEAL via Mijn Loket. Dan weet u zeker dat uw betaling op de juiste manier bij ons komt. Maakt u geen gebruik van Mijn Loket? Vul dan bij de betaling altijd uw aanslagnummer in. Deze staat op het aanslagbiljet. Zonder aanslagnummer kunnen wij niet zien voor welke belastingaanslag u betaalt!

Lees hier meer over de regels voor betalen in delen met automatische incasso

Als de afschrijving door GBLT niet lukt

Lukt het GBLT niet om van uw rekeningnummer af te schrijven? Dan krijgt GBLT hierover bericht van uw bank. Wij sturen u dan een brief. Het bedrag dat u nog moet betalen verdelen wij over de andere delen.

Let op: Het bedrag dat u betaalt per maand wordt hoger. Kunt u daarna nog een keer niet betalen? Dan stopt het automatisch betalen in delen. Neem in deze situatie contact met ons op. 

Als u het niet eens bent met een afschrijving

Bent u het niet eens met een afschrijving van GBLT? Dan kunt u via uw bank regelen dat het bedrag terug wordt gestort. Dit heet storneren. Hier heeft u 56 dagen de tijd voor.

Let op:Als u twee keer het geld terug laat storten, eindigt u het automatisch betalen in delen voor die belastingaanslag. U moet dan het openstaande bedrag in één keer betalen. We raden u daarom aan altijd eerst contact op te nemen met GBLT.

Automatisch betalen in delen is in deze situaties niet mogelijk

Betalen in delen via automatische incasso is niet mogelijk voor:

  • de parkeerbelasting van de gemeente Dronten. Dit bedrag moet u zelf overmaken aan GBLT.
  • belastingaanslagen met een totaalbedrag boven €4.500,- van de gemeente Zwolle. In dit geval schrijft GBLT in één keer het totaalbedrag af. Dit gebeurt in de maand na dagtekening van de belastingaanslag.
  • totaalbedragen onder de €10,00 schrijft GBLT in één keer van uw bankrekening af.
biljetten en stapeltjes muntgeld