Hondenbelasting Nijkerk

Als u of uw gezinsleden één of meerdere honden heeft, moet u hondenbelasting betalen. Hieronder valt ook het in bezit, ter verzorging of onder toezicht hebben van één of meer honden. Het is daarbij niet van belang waarvoor de hond wordt gehouden. Lees hier meer over de hond uitlaten in gemeente Nijkerk.

Er zijn in bepaalde situaties vrijstellingen mogelijk

Vrijstelling van de belasting bestaat voor:

  • honden die jonger zijn dan drie maanden, indien zij bij de moederhond verblijven;
  • hulphonden en blindengeleidehonden;
  • honden die voor de verkoop worden gehouden;
  • honden die in een asiel verblijven;
  • politiehonden, door ambtenaren van politie gehouden ter verrichting van opsporingsdiensten.

U moet uw hond aan-en afmelden bij GBLT

Heeft u een hond? Dan moet u binnen veertien dagen na de komst van de hond aangifte doen. Wilt u uw hond afmelden of heeft u een wijziging? Geef dit dan binnen 6 weken aan ons door. Aangifte of afmelden van de hond kan via Mijn Loket. U kunt ook telefonisch een aangifte- of afmeldformulier voor hondenbelasting opvragen via ons klantcontactcentrum. Meld u een hond af? Dan moet u een euthanasieverklaring van de dierenarts of een verklaring van de nieuwe eigenaar meesturen.

Wie krijgt de belastingaanslag hondenbelasting?

De bewoner van het adres die ook het aanslagbiljet van de overige belastingen ontvangt. Ook als de hond van een ander gezinslid is.

GBLT laat hondenbezit controleren

Het hele jaar door kan er worden gecontroleerd op het bezit van honden.

Persoon wandelt met hond

Kennelregistratie moet u aantonen aan GBLT

Bent u in het bezit van een kennelregistratie? Dan moet u het registratieformulier overhandigen dat is uitgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor hondenbelasting

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.