Hondenbelasting Nijkerk

Als u of uw gezinsleden één of meerdere honden heeft, moet u hondenbelasting betalen. Hieronder valt ook het in bezit, ter verzorging of onder toezicht hebben van één of meer honden. Het is daarbij niet van belang waarvoor de hond wordt gehouden. Lees via deze link meer over de hond uitlaten in gemeente Nijkerk.

U moet uw hond aan- en afmelden bij GBLT

Aanmelden (aangifte) van uw hond moet binnen veertien dagen na de komst van de hond.

Wilt u uw hond afmelden of heeft u een wijziging? Geef dit dan binnen zes weken aan ons door. Aangifte en afmelden van de hond kan via Mijn Loket. U kunt ook telefonisch een aangifte of afmeldformulier voor de hondenbelasting opvragen via ons klantcontactcentrum. Meldt u de hond af? Stuur een euthanasieverklaring van de dierenarts of een verklaring van de nieuwe eigenaar mee.

Wie ontvangt de belastingaanslag hondenbelasting?

De aangewezen persoon (belastingplichtige) die ook de overige gemeentelijke belastingen ontvangt krijgt de hondenbelasting op naam. Ook als de hond van een ander gezinslid is.

Er zijn in bepaalde situaties vrijstellingen mogelijk

Vrijstelling van de belasting bestaat voor:

  • honden die jonger zijn dan drie maanden, indien zij bij de moederhond verblijven;
  • hulphonden en blindengeleidehonden;
  • honden die voor de verkoop worden gehouden;
  • honden die in een asiel verblijven;
  • politiehonden, voor het verrichten van opsporingsdiensten door ambtenaren van de politie.

GBLT laat hondenbezit controleren

Het hele jaar door kan er worden gecontroleerd op het bezit van honden. Lees verder onder de foto>>

Persoon wandelt met hond

Kennelregistratie moet u aantonen aan GBLT

Bent u in het bezit van een kennelregistratie? Dan moet u het registratieformulier overhandigen dat is uitgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor hondenbelasting

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.