Hondenbelasting Nijkerk

Heeft u of iemand in uw gezin een hond? Of meerdere honden? Dan moet u hondenbelasting betalen. We sturen de belastingaanslag aan de hoofdpersoon in het huishouden. Ook als de hond van een ander lid van het gezin is. U betaalt een bedrag per hond.

Hoeveel hondenbelasting u moet betalen, vindt u op de pagina Tarieven. GBLT laat controleren op het bezit van een hond. We kunnen hiervoor bij u aan de deur komen.

Veranderingen doorgeven

Komt er een nieuwe hond in uw gezin? 
Dan moet u dit binnen 14 dagen aan ons doorgeven.

Krijgt de hond een nieuwe eigenaar buiten het gezin? 
Geef dat binnen zes weken aan ons door. Stuur ook een schriftelijk bewijs van de nieuwe eigenaar mee.

Is uw hond overleden? 
Geef dat binnen zes weken aan ons door. Stuur ook een schriftelijk bewijs van de dierenarts mee.

Veranderingen kunt u digitaal doorgeven via Mijn Loket. U kunt ook een papieren formulier aanvragen. Bel daarvoor 088-064 55 55.

Lees verder onder de foto >>

Speciale gevallen

De belasting geldt niet voor alle honden. Uitzonderingen zijn:

  • pups bij de moederhond. De pups mogen maximaal 3 maanden oud zijn;
  • hulphonden en blindengeleidehonden;
  • honden voor de verkoop;
  • honden in een asiel;
  • politiehonden.

Kenneltarief

Heeft u een kennel? Dan betaalt u een vast bedrag. U moet dan wel kunnen bewijzen dat u een registratie voor een kennel heeft. Deze vraagt u op bij De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. U kunt de registratie digitaal doorgeven via Mijn Loket.

Is kwijtschelding mogelijk?

Bij deze belasting is kwijtschelding niet mogelijk. U kunt wel in delen betalen.

Lees meer over betalen in delen.