Coordinated Vulnerability Disclosure (kwetsbaarheid melden)

GBLT hecht veel belang aan de beveiliging van zijn systemen

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek (kwetsbaarheid) in de systemen te vinden is. Ontdekt u een kwetsbaarheid in Mijn Loket? Meld dit dan. GBLT bekijkt het probleem en lost dit zo snel mogelijk op. Zo kan GBLT zijn gegevens en systemen nog beter beschermen. Deze manier van samenwerken heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD).
 

Wij vragen het volgende van u:

 • Stuur uw bevindingen per e-mail naar security@gblt.nl (met bewijslast per voorkeur via PGP). 
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn. 
 • Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperkt u zich daarbij wel graag tot verifieerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door u geconstateerde kwetsbaarheid en vermijd dat uw advies in feite neerkomt op reclame voor specifieke (beveiligings)producten.
 • Dien de melding alstublieft zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid.
 • Maak het probleem niet openbaar en deel het niet met anderen. Zo kan GBLT eerst maatregelen treffen. Ook als het niet mogelijk blijkt om het probleem adequaat op te lossen, vragen wij u het niet openbaar te maken of met anderen te delen.
 • Wis eventueel verkregen (vertrouwelijke) gegevens zo snel mogelijk.
 • Laat uw contactgegevens achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal één e-mailadres of telefoonnummer achter. Het staat u vrij om daarbij anoniem te blijven.

De volgende handelingen zijn niet toegestaan:

 • Het plaatsen van malware op onze systemen.
 • Het zogeheten 'bruteforcen' van toegang tot systemen.
 • Het gebruikmaken van social engineering.
 • Het gebruik van tooling die bij GBLT overlast kunnen veroorzaken.
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het probleem is opgelost.
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kunt u normaliter volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen).
 • Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

   

Wat u mag verwachten:

 • Indien u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen wij geen strafrechtelijke aangifte tegen u doen en ook geen civielrechtelijke zaak tegen u aanspannen.
 • Als blijkt dat u een bovenstaande voorwaarde toch heeft geschonden, kunnen wij alsnog besluiten om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen.
 • Wij sturen u binnen 1 werkdag een (automatische) ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren zo spoedig mogelijk op een melding met een (eerste) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij lossen het door u gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. Daarbij streven we ernaar om u goed op de hoogte te houden van de voortgang en nooit langer dan 90 dagen te doen over het oplossen van het probleem. Wij zijn daarbij vaak wel medeafhankelijk van toeleveranciers.
 • Wij besteden geen publieke aandacht aan meldingen. Alleen als er een meldplicht (datalekken) geldt en de wet dit voorschrijft. De melder kan anoniem blijven. Wel kunnen wij de melding delen met de Informatie Beveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat bij de IBD aangesloten organisaties hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
 • Wij kunnen u een beloning bieden als dank voor de hulp. Afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan die beloning variëren van een eenvoudig ‘dankjewel’ tot een financiële beloning. Het moet hierbij alleen wel gaan om een nog onbekend en hoog risico beveiligingsprobleem binnen Mijn Loket