Gemeentebelasting Zwolle

Wij heffen en innen belastingen voor de gemeente Zwolle en voor waterschap Drents Overijsselse Delta.

Op uw aanslagbiljet van GBLT staat de gemeente- en waterschapsbelasting.

GBLT heft en int vijf gemeentebelastingen voor de gemeente Zwolle

Het gaat om de belastingen voor:

Vijf belastingen worden blijvend door de gemeente Zwolle opgelegd

Het gaat om de belastingen voor:

  • Havengelden
  • Leges voor vergunningen en producten van de publieksbalie (paspoorten, rijbewijzen etc.)
  • Marktgelden
  • Parkeerbelasting (en naheffingen)
  • Toeristenbelasting

Kijk voor meer informatie over deze belastingen op zwolle.nl/belastingen.

Bereken zelf uw gemeentelijke lasten

Via zwolle.lokalelastenmeter.nl kunt u inzicht krijgen op wat u afdraagt aan gemeentebelasting en waarom. U kunt dit ook vergelijken met alle andere Nederlandse gemeenten.