Gemeentebelasting Zwolle

Wij heffen en innen belastingen voor de gemeente Zwolle en voor waterschap Drents Overijsselse Delta.

Op uw aanslagbiljet van GBLT staat de gemeente- en waterschapsbelasting.

Niet iedereen betaalt alle belastingen. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent van een pand, is uw pand een woning of bedrijf, enzovoorts.

  Voor de gemeente Zwolle sturen wij de volgende belastingsoorten

  De gemeente Zwolle legt de onderstaande 5 belastingsoorten op

  • havengelden;
  • leges voor vergunningen en producten van de publieksbalie (paspoorten, rijbewijzen etc.);
  • marktgelden;
  • parkeerbelasting (en naheffingen);
  • toeristenbelasting.

  Kijk voor meer informatie over deze belastingen op zwolle.nl/belastingen.