Waterschapsbelasting

Voor vijf waterschappen regelt GBLT de belastingen. Het gaat om de waterschappen:

Weet u niet onder welk waterschap u valt? Kijk dan op de site van de Unie van Waterschappen. Vul op de site uw postcode in.

Afbeelding van de logo's van de waterschappen waarvoor GBLT belastingen heft en int. Met daarnaast een kaart van Nederland. Daarnaast een uitvergroting van Oost-Nederland met de werkgebieden van de waterschappen Rijn en IJssel, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta