Toegankelijkheidsverklaring

25 april 2024

Uw bezoek aan onze website en Mijn Loket maken wij zo makkelijk mogelijk

Wij maken het voor u graag zo makkelijk mogelijk om uw belastingen te regelen. Dit doen wij bijvoorbeeld met een website en Mijn Loket die makkelijk te gebruiken en toegankelijk zijn. Wij volgen daarom zo goed mogelijk de regels die daarvoor gelden. Daarnaast werken wij aan simpele en duidelijke taal op onze website en in Mijn Loket.

U kunt rekenen op een toegankelijke website met duidelijke informatie

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze website en Mijn Loket. Daarom zorgen wij zo goed mogelijk voor beide. Dit doen wij door:

  • de kwaliteit te bewaken en verbeteren voor de website met speciale software;
  • de teksten te beheren met een team. Dit team weet hoe je begrijpelijke en toegankelijke informatie schrijft en plaatst;
  • informatie te verbeteren. Hierbij luisteren wij naar wat klanten vertellen.
     

Onze website laten wij toetsen op de regels

In 2019 lieten wij onze website bouwen naar de laatste regels voor een toegankelijke website. Een onafhankelijk bedrijf heeft tijdens de bouw op deze regels getoetst. Ook bij nieuwe mogelijkheden op onze website houden wij rekening met deze regels. We zijn volgens het Besluit digitale toegankelijke overheid verplicht iedere drie jaar te laten toetsen of wij voldoen aan de regels. De resultaten van deze onderzoeken staan rechts op deze pagina onder documenten. Daarnaast moeten wij de uitkomsten van de toets ook delen via een verklaring op toegankelijkheidsverklaring.nl. Bij deze verklaring hoort een toegankelijkheidslabel. Op dit moment is onze score B - wij voldoen gedeeltelijk aan toegankelijkheid.

Mijn Loket laten wij toetsen op de regels

Op dit moment voldoet Mijn Loket aan de regels voor toegankelijk zijn en had tot september het waarmerk Drempelvrij.  Op dit moment is onze score A - Mijn loket voldoet geheel aan toegankelijkheid. Uw persoonlijke documenten in Mijn Loket zijn nog niet toegankelijk. Hiervoor werken wij nog aan een oplossing. 

De aangifte waterschapsbelasting en Webis Onvermogenportaal

Voor bewindvoerders en schuldhulpverleners is er Webis Onvermogen. Voor bedrijven is er een digitale aangifte voor de waterschapsbelasting. Beide voldoen nog niet aan de regels voor toegankelijk zijn. Hiervoor werken wij nog aan een oplossing. Dit doen wij samen met andere gebruikers en de leveranciers.

Wilt u ons laten weten wat u vindt van de toegankelijkheid bij GBLT?

Wij horen graag uw mening of ervaring rond toegankelijkheid bij GBLT:

Belt u ons? Dan vertelt een medewerker u over het vervolg. Wij handelen uw verzoek altijd binnen zes weken af.