Afvalstoffenheffing Zwolle

Afvalstoffenheffing wordt geheven van iedereen die gebruiker is van een perceel (woning) waar de gemeente een verplichting heeft tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Het niet meegeven van afvalstoffen vormt geen reden tot ontheffing van deze belasting. Lees verder onder de foto>>

Man zet container aan de weg naast andere containers

Vanaf 2023 betaalt u in Zwolle een vast tarief en een variabel deel

Lees hier meer informatie.

Afvalstoffenheffing bij verhuizing

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u vermindering van het aanslagbiljet afvalstoffenheffing voor de nog resterende volle dagen van het belastingjaar (kalenderjaar). Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente Zwolle? Dan heft GBLT afvalstoffenheffing voor het aantal resterende volle dagen van het belastingjaar (kalenderjaar).

Een verhuizing binnen Zwolle geeft u door bij de gemeente Zwolle. Dit leidt doorgaans niet tot een vermindering van de aanslag. Krijgt u op het nieuwe adres ook het aanslagbiljet en is de samenstelling van het huishouden gelijk? Dan gaat het aanslagbiljet met u mee. Wanneer op enig moment één persoon het huishouden verlaat, bestaat er geen mogelijkheid tot ontheffing. De (gezins)situatie per 1 januari is bepalend voor het gehele belastingjaar.